حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:50:17 PM 1401 / 05 / 23
 

کارکنان مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

صفحه ی یکماشالله بهرامی نژاد
    کاردان بیهوشی
   کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


جواد رضایی رونقی
     کارشناس پرستاری 
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


احسان باهنر
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

ابراهیم زیلویی
    کارشناس پرستاری
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیروح الله متینی
    کارشناس پرستاری
    کاشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


محمد سلمانی علی آبادی
    
 کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیمجتبی آرمون
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


حمید مقامی نزاد
     کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمیمحمد سبزه ای
    کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی


عزیز ناصحی پور
    
 کارشناس پرستاری
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام پیمانی


سید حمزه عباسزاده
    
 کارشناس پرستاری
    کارشناس ارشد تغذیه

    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

یاسر رزاقی
     کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    استخدام پیمانی

 مرتضی پویا
     کاردان فوریتهای پزشکی
     طرحی


وحید کیانوش
     کاردان فوریتهای پزشکی
    تکنسین فوریتهای پزشکی
    قراردادیسید رضا رسولی نژاد

    کاردان فوریتهای پزشکی
    قراردادیهادی شجاعی
     کاردان فوریتهای پزشکی
    قراردادی
مسعود صحت
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی
 


مهدی قاسمی
    کاردان فویتهای پزشکی
   قراردادی
سید مجتبی میرزایی
    کارشناس فوریتهای پزشکی
    استخدام پیمانیمحسن خادم حضرتی
   کارشناس پرستاری

   استخدام رسمیعلی حقانی فر
    کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی


حجت غربالی
     کاردان فوریتهای پزشکی
   قراردادی

  پرسنـــل EOC  پرسنـــل   یک    پرسنـــل  دو    پرسنـــل سه     شناسنامه و کروکی نواحی  چهارگانه
   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   حوادث غیر مترقبه   کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر