حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:10:28 PM 1400 / 01 / 27
 

واحد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

درمان در زمان بحران
درمان بیمارستانی درمان پیش بیمارستانی
مدیریت مراکز درمانی پایگاه های اورژانس 115
تیم های مدیریت عملیات مراکز درمانی

       پایگاه های جاده ای

چک لیست های مراکز درمانی در بحران

       پایگاه های شهری

 

    روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   مدیریت بحران  کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر