حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:09:35 PM 1400 / 01 / 27
 

 

واحد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

 مدیریت عملیات در بحران
 
 سامانه فرماندهی حادثه  رده های فرماندهی در حوادث غیر مترقبه  تشکیلات سیسیتم مدیریت هدایت
  رده های EOC
 ستاد مرکزی هدایت عملیات بحران
 رده های فرماندهی ارشد دانشگاه
 بیمارستانها جنرال و بزرگ
 
  رده های فرماندهی اورژانس 115
 بیمارستانهای تک تخصصی و کوچک
 
  رده های فرماندهی معاونت پشتیبانی
 پلی کلینیک ها
 
  رده های فرماندهی معاونت درمان
 دی کلینک ها
 
  رده های فرماندهی معاونت بهداشتی
 مراکز بهداشت ودرمان
 
  رده های فرماندهی معاونت غذا ودارو
 
 
رده های فرماندهی معاونت دانشگاهی
 

 

  رده های فرماندهی شبکه بهداشت ودرمان
 

                    دریافت جزوه مربوطه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر