حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:03:46 PM 1400 / 01 / 23
 

مرکز مدیریت حوادث و فویتهای پزشکی کاشان

باخدمات اورژانس ١١۵ بیشتر آشنا شوید

       بیماریھاو حوادث اورژانسبه مواردی اطلاق می گردند که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات امدادی- درمانی، منجر به صدمات عضوی و یا جانی و نیز مشکلات روانی بیمار میشود. درکشورھای مختلف جھان برای کاستن از عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری ھا و حوادث اورژانس،سیستمی موفق و کارآمد با عنوان  خدمات فوریت ھای پزشکی یاEMS طراحی شده است که وظیفه این سیستم، ارائه خدمات درمانی بر بالین بیمار در موارد اورژانس و در صورت نیاز، انتقال به مراکز درمانی است. این سیستم در ایران با عنوان فوریت ھای پزشکی ١١۵ شناخته میشود.

       ازآنجا که با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات ، ظرفیت پاسخگوئی این سیستم محدود می باشد، درنتیجه لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود تا حتی با امکانات موجود نیز بتوان ازعوارض و مرگ و میر بیماران اورژانس جلوگیری کرد.به ھمین منظور ، اپراتورھای اورژانس ١١۵که وظیفه پاسخگوئی به تماس گیرندگان اورژانس را دارند، از افراد آموزش دیده( کارشناس پرستاری) انتخاب شده اند تا راھنمایی ھای لازم را در موارد مختلف به شھروندان ارائه دھند و ازاعزام بی مورد آمبولانس جلوگیری شود.ھمچنین وجود پزشکان در واحد ارتباطات اورژانس ، راھی دیگر برای تحقق این امر می باشد. درنھایت مھم ترین نکته نحوه برخورد شھروندان عزیز با موارد یا بیماری ھای اورژانس است که مراجعه به جزوات آموزشی و کتبی در این زمینه توسط اورژانس کشور منتشر می شود و می تواند در بسیاری از موارد به نحوه ی پاسخگوئی این سیستم کمک نماید.

      به خاطر داشته باشید که تماس با مرکز اورژانس ، الزاما به معنای اعزام آمبولانس بر بالین بیمار نیست. در بسیاری از موارد ، راھنمائی کارشناسان و پزشکان اورژانس در واحد ارتباطات می تواند پاسخگوی سئوالات و مشکلات تماس گیرندگان باشد.

 

           برای اشنایی با مواردی که در آنها میتوان از اورژانس 115 درخواست کمک کرد در ادامه مطلب روی قسمت دریافت جزوه کلیک کنید

         دریافت جزوه 

   روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   مدیریت بحران کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر