10:49:38 AM 1402 / 03 / 15
 

واحد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی و سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانHICS

برنامه عملیات (Action Plan):

رئوس فعالیت‌های اختصاصی قابل پیش‌بینی که به صورت مکتوب جهت به اجرا درآمدن در یک مدت زمان معین برای پاسخ به یک نیاز، هدف یا منظور خاص طراحی می‌شود.

 

حوادث غیر مترقبه داخلی:

نیاز به پرسنل بیمارستانی بیشتر برای درمان بیماران و یا تخلیه احتمالی بیمارستان به علت بروز حادثه‌ای اضطراری در داخل فضای فیزیکی بیمارستا ن از جمله آتش‌سوزی، طوفان، زلزله و انفجار بمب.

حوادث غیر مترقبه خارجی:

حادثه غیر مترقبه‌ای که خارج از فضای فیزیکی بیمارستان رخ می‌دهد و تعداد پرسنل بیمارستان نامتناسب با درمان مورد نیاز برای بیماران و قربانیان پذیرش شده در بخش اورژانس می‌باشد.

 

حوادث با تلفات متعدد(Multiple Casaulty Incidents)  موجب ایجاد مرگ و میر یا جراحات متعدد انسانی می‌گردند در حالی که زیر ساخت‌های (Infrastructure) جامعه برای پاسخ به این حوادث به طور نسبی دست نخورده باقی می‌ماند در این حالت نیاز ایجاد شده فراتر از منابع موجود و فرآیندهای روزمره عملکرد سیستم می‌باشد.

 

درمان جزئی(Minor Tx):

اولویت سوم در سیستم تریاژ START بیماری که فقط به کمک‌های اولیه ساده و مقدماتی نیازمند است. این بیماران متحرک هستند. یک بیمار بستری جزء درمان جزئی قرار می‌گیرد اگر در صورتی که «پایدار» باشد و توان درمان و ترخیص را داشته باشد.

 

درمان فوری (Immediate Tx):

سطح اول اولویت بر اساس سیستم تریاژ START بیماری که به ارزیابی سریع و مداخله پزشکی جهت افزایش امکان حیات نیازمند است. بیماران بستری که از «شدید» تا «حیاتی» تقسیم بندی می‌شوند و مراقبت مداوم پرستاری را نیاز دارند.

 

درمان تأخیری (Delayed Treatment):

اولویت دوم در درمان بیماران بر اساس سیستم تریاژ START بیمار به کمک احتیاج دارد ولی جراحت خیلی شدید نیست. بیماری که به حداقل خدمات بیمارستانی نیازمند است.

 

(Simple Ttiage And Rapid Treatment) START:

مخفف عبارت تریاژ سریع و درمان فوری است این یک سیستم تریاژ اولیه است که برای اولین بار توسط بیمارستانی در کالیفرنیا ابداغ گردید و بعدها کاربرد وسیع یافت.

 

 

سطوح حوادث غیر مترقبه

·        سطح اول: حوادث غیر مترقبه‌ای هستند که منابع و سازمان‌های محلی (Local) قادر به پاسخ دهی مناسب به آنها و تبعات ناشی از انها نیستند.

·        سطح دوم: حوادث غیر مترقبه‌ای هستند که برای کنترل آنها نیاز به کمک‌های مشترک منطقه‌ای (Regional) وجود دارد.

·        سطح سوم: حوادث غیر مترقبه‌ای هستند که از توان پاسخ نیروهای محلی و منطقه‌ای خارج است و کمک‌های ملی (Statewide) و حتی بین‌المللی (International) برای کنترل آنها مورد نیاز است.

 

خصوصیات Hospital disaster Plan:

1.  بر مفروضات معتبری در زمینه آنچه در هنگام حادثه رخ می‌دهد پایه گذاری شده باشد.

2.  بر اساس دیدگاه مشارکت‌های بین سازمانی interorganizational نگاشته شده باشد.

3.   شیوه تدارک منابع مورد نیاز برنامه (زمان، بودجه، ذخایر، فضا، تجهیزات و پرسنل ) برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.

4.  با یک برنامه آموزشی مدون و مؤثر برای آشنا سازی مخاطبین با اجزای برنامه همراه باشد.

5.  مبانی و محتویات برنامه برای مخاطبین آن مفهوم و قابل پذیرش باشد.

 

 

مشکلات اصلی بیمارستان‌ها در حوادث:

1-  بعد مسافت، تعداد بسیار زیاد مجروحین، نوع آسیب دیدگی و نیز امکان جابه جایی مصدومین

2-  وجود برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی.

 

چرا برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی:

مگر یکی از فعالیت‌های عادی هر بیمارستانی مقابله با موارد اورژانس و اضطراری نیست پس چرا بیمارستان به چنین برنامه‌ای نیازمند است؟

آیا حوادث غیر مترقبه همان اورژانس‌های روزمره بیمارستان ولی در مقیاس بزرگتر نیستند؟

آیا بهترین راه پاسخ به حوادث غیر مترقبه گسترش پاسخ روزمره بیمارستان به موارد اورژانس در کنار افزایش تعداد پرسنل و منابع اورژانس، تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات نیست؟

حوادث غیر مترقبه اورژانس‌هایی در مقیاس وسیع نیستند. حوادث غیر مترقبه مشکلات مسائل منحصر به فردی را ایجاد می‌کنند که پاسخ به آنها نیازمند استراتژی‌های متقاوت از عملکرد روزمره بیمارستان‌هاست. به عبارت دیگر حوادث غیر مترقبه نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی با اورژانس‌های روزمره بیمارستان متفاوت هستند.

بیمارستان‌ها در جریان چنین حوادثی با انسان‌های متفاوت، مشکلات متفاوت و منابع متفاوت از فعالیت روزمره خود مواجه گردند و در چنین وضعیتی وجود یک استراتژی از پیش تعیین شده برای مقابله با وضعیت جدید که همانا برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی است کاملاً ضروری می‌باشد.

 

استاندارهای برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی:

اهداف ویژه:

·        ارزیابی خطر- آسیب پذیری (Hazard Vulnerability Assessment)

·        شیوه فعال شدن برنامه (Activation)

·        تلفیق برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستان با برنامه حوادث غیر مترقبه جامعه

·        آگاه نمودن مسئولین خارج از بیمارستان از رخداد حادثه

·        اعلام هشدار به پرسنل بیمارستان در مورد فعال شدن برنامه

·        شناسایی پرسنل بیمارستان

·        اسکان و نقل و انتقال پرسنل

·        فراهم نمودن حمایت از خانواده پرسنل بیمارستان

·        حفظ مدیریت منابع (مانند دارو، تجهیزات پزشکی، غذا، آب و ملافه و...)

·        کنترل دسترسی، ازدحام و ترافیک بیماران

·        حفظ ارتباط با رسانه‌ها

·        جابجایی (Evacuation) و تعغیین محل جایگزین برای درمان بیماران در صورت نیاز

·        پیگیری بیماران و مدیریت درمان و مدارک پزشکی آنها در جریان جابه جایی

·        ایجاد و حفظ پشتیبانی ارتباطات و تسهیلات

·        ایجاد شرایط و وسایل مقابله و قرنطینه بیماران آلوده با مواد خطرزا

·        تعیین مسئولیت‌های پرسنل در جریان حوادث غیر مترقبه

·        استفاده از یک ساختار فرماندهی منطبق با ساختار فرماندهی محلی در جریان حوادث غیر مترقبه.

·        آموزش.

·        ارزیابی سالیانه برنامه و به روز نمودن آن.

·        تعیین خط مشی بیمارستان در پاسخ به هر نوع حادثه غیر مترقبه که پرسنل، بیماران، بازدیدکنندگان و یا اجتماع را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

·        تعیین مسئولیت‌های افراد و بخش‌های بیمارستان در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه.

·        تهیه Guideline های استاندارد و عملی برای پاسخ بیمارستان به حوادث غیر مترقبه.

 

حوادث غیر مترقبه خارجی (External Disasters):

·        سیل

·        نشت مواد مضر

·        آتش سوزی وسیع

·        مواجهه با پرتو رادیو اکتیو

·        حوادث با تلفات متعدد

·        هر سناریویی که خارج از بیمارستان رخ داده و تعدادی از بیماران را ایجاد نماید که از توان پاسخگویی بیمارستان خارج است و یا به علت نوع بیماری چنین امکانی وجود ندارد.

 

حوادث  غیر مترقبه داخلی (Internal Disadters):

·        بمب گذاری

·        گروگان گیری

·        قطع ارتباطات

·        قطع برق یا آب

·        آتش‌سوزی

·        سیل

·        مواد مضر/ پرتوهای رادیو اکتیو

·        نقص سیستم گرمایی

·        قطع گازهای درمانی.

 

موقعیت وقوع حوادث غیر مترقبه بیمارستانی:

1.  حوادث غیر مترقبه داخلی: مانند آتش‌سوزی، انفجار، نشت یا آزاد شدن مواد مضر.

2.  حوادث غیر مترقبه خارجی جزئی: تعداد محدودی مصدوم ایجاد می‌کند.

3.  حوادث غیر مترقبه خارجی عمده: تعداد زیادی مصدوم ایجاد می‌کند.

4.  تهدیدات ناشی از حوادث غیر مترقبه متوجه بیمارستان یا جامعه می‌باشد: مانند آتش سوزی در نزدیکی بیمارستان و طوفان، سیل یا انفجار قریب‌الوقوع.

5.  حوادث غیر مترقبه‌ای که در منطقه‌ای دیگر رخ می‌دهد.

 

مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه:

o       مرحله آمادگی (Prepration Phase)

o       مرحله اعلام خطر (Alert Phase)

o       مرحله پاسخ اورژانس (Emergency Response Phase)

o       مرحله توقف برنامه (Termination Phase) وارزیابی بعد از حادثه

 

1) مرحله آمادگی HDP:

-       ایجاد کمیته حوادث غیر مترقبه بیمارستانی

-       تعیین زنجیره مسئولیت حوادث غیر مترقبه

-       تعیین مرکز عملیات اضطراری (EOD)

-       تعیین علایم و نشانه‌ها (Signs)

-       فراهم کردن ذخائر دارویی و تجهزات پزشکی

-       برقراری ارتباط داخلی و خارجی

-       فراهم کردن منابع جایگزین برای آب، برق و سوخت

-       نقل و انتقال (Trans portution

-       تهیه و توزیع کتابچه‌ها و دستورالعملهای  اجرایی

-       آموزش پرسنل

 

2) مرحله اعلام خطر (Alert phase):

این مرحله شامل هشدار (Notification) به پرسنل، آماده شدن برای فعالیتهای قریب‌الوقوع، توسعه ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان، سازماندهی بخش پذیرش بیماران، اطمینان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای پاسخ مناسب می‌باشد.

فعالیت‌های مرحله اعلام خطر:

-       هشدار حوادث غیر مترقبه

-       ارزیابی شدت حادثه

-       عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستانی

-       سازماندهی فضای پذیرش بیماران(incoming pt.Area)

-       مشخص  نمودن پرسنل

-       تخصیص منابع به فضای پذیرش بیماران

-       آماده سازی لوازم و تجهیزات پزشکی

-       اماده سازی بخش جراحی

-       آماده سازی بخش اورژانس

-       آماده سازی دیگر بخش‌ها و خدمات بیمارستان

-       آماده سازی سیستم پرستاری بیمارستان

-       آماده سازی بخش‌های پاراکیلینیگ

-       آماده سازی بخش‌های اداری

-       آمادگی واحد امنیت (حراست) بیمارستان

-       آمادگی واحد ارتباط مردمی و ارتباط با مطبوعات

-       آمادگی خدمات عمومی بیمارستان

 

سطوح فعال شدن برنامه بر اساس ارزیابی شدت حادثه:

-       وضعیت هشدار

-       سطح 1- پیاده شدن(implementation) برنامه آمادگی اضطراری بخش اورژانس

-       سطح 2- پیاده شدن مختصر (Partial) برنامه آمادگی اضطراری در بخش بیمارستانی

-       سطح 3- پیاده شدن کامل (Total) برنامه آمادگی اضطراری در بخش بیمارستانی

هشدار  حوادث غیر مترقبه:

1)  نام وسازمان متبوع فرد هشدار دهنده

2)  شماره تلفن تماس فرد یا سازمان مربوطه

3)  تشریح موقعیت حادثه غیر مترقبه (طبیعت Nature)، شدت (Magnitude)، محل (Location) و زمان (time) حادثه

4)  برآوردی از تعداد بیماران ( درصورت امکان تعداد بیماران تریاژ شده با برچسب‌های قرمز، زرد، سبز،تعداد سوختگی‌ها، تعداد اطفال و تعداد بیماران دچار آلودگی با مواد مضر)

5)  برآورد زمانی تا شروع انتقال بیماران از محل حادثه

6)  برآورد زمانی برای رسیدن مجروحین به بیمارستان

 

ارزیابی شدت حادثه:

1)  برآوردی از تعداد بیماران

2)  برآوردی از شدت جراحت و بماری آنها

3)  وضعیت کنونی فعالیت دپارتمان اورژانس

4)  وضعیت کنونی پرسنل (تعداد و ترکیب) دپارتمان اورژانس

5)  سرشماری تعداد بیماران و پرسنل بیمارستان

6)  وضعیت کنونی پرسنل ICU و اتاق عمل

7)  نیاز بیماران حادثه دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی (اشتوکلین 1968) مواد مضر، مواجه با پرتوهای رادیواکتیو

8)  شرایط ویژه بیمارستان مانند بیمارستان تخلیه شده

 

3) مرحله پاسخ اورژانس (Emergency Response phase):

o       تریاژ در بدو ورود بیماران به بیمارستان

o       تشخیص هویت و ثبت اطلاعات

o       فضاهای درمانی بیمارستان

o       سیستم ارجاع بیماران

o       نگهداری و تشخیص اجساد

o       برنامه‌های حوادث غیر مترقبه خاص

 

4) مرحله توقف برنامه وارزیابی پس از حادثه(Termination phase):

فرمانده حادثه غیر مترقبه از طرف مرکز عملیات اضطراری بیمارستان تمام بخشها و پرسنل را در جریان به اتمام رساندن و توقف اجرای برناه قرار می‌دهد. این امر از طریق واحد تلفن مرکزی یا سیستم ارتباط داخل بیمارستان انجام می‌گیرد. پس از توقف برنامه فعالیت بیمارستان باید به حالت عادی باز گردد. تمامی مسئولین و رؤسای بخشهای بیمارستان باید گزارشی از جنبه‌های مثبت و منفی فعالیت خود را به کمیته حوادث غیر مترقبه بیمارستان ارائه دهند. در نهایت این کمیته باید جلسه‌ای را با حضور افراد مسئول جهت نقد و بررسی پاسخ کلی بیمارستان تشکیل دهد. این جلسه باید شیوه‌های تصحیح و ارتقاء برنامه‌ را مد نظر قرار دهد.

 

 

ویژگیهای سامانه فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان (HEICS):

 

·         زنجیره فرماندهی مبتنی بر مسئولیت: این برنامه یک ساختار سازمانی را برای رسیدن به جنبه‌های مختلف یک موقعیت اورژانس ارائه می‌دهد این برنامه امکان نظارت بر عملکردها و وظایف محوله را نیز فراهم می‌کند.

·         پذیرش بالای مأموریتها و زبان بکار رفته برای عمه پرسنل:  به علت استافده از چارت سازمانی و عناوین مسئولیت‌های شناخته سیستم ICSاین برنامه از پذیرش بالایی هم در بین عامه  مردم و هم درسطخ مدیریت‌های بیمارستانی برخوردار است.

·         اولویت‌ بندی وظایف با استفاده از برگه‌های شرح مسئولیت: (Job Action Sheet): برگه‌های شرح مسئولیت در واقع تشریح کننده وظایف محوله به هر موقعیت شغلی می‌باشد که حاوی فهرستی اولویت‌بندی شده از فعالیت‌های فرد در موقعیت اورژانس می‌باشد این برگه‌ها همچنین مسیر گزارش دهی و ثبت و مستند سازی حوادث را به فرد مسئول یادآوری می‌کنند.

·         قابلیت استفاده از آن در طیف متغیر از حوادث HEICS:  یک برنامه منعطف است که می‌تواند با توجه به نیاز ناشی از یک بحران در مقیاسی بزرگ یا کوچک به اجرا درآید.

·        ثبت دقیق فعالیتهای انجام شده در پاسخ به یک وضعیت اضطراری: برگه‌های شرح مسئولیت و فرمهای HEICS ثبت اطلاعات فردی و سازمانی را در پاسخ به بحران سازماندهی می‌نماید.

·        تسهیل تعامل آموزشی واحدها (همکاری دو جانبه) در داخل یک مجموعه و یا از یک مجموعه به مجموعه‌ای دیگر: ایده تشریک مساعی بن بیمارستانها از نظر مواد و منابع انسانی به هنگام بروز حادثه از دیرباز وجود داشته است. این تشیک مساعی فقط در سایه وجود ساختار مشترک مدیریتی و نام گذاری مسئولیتهای یکسان میسر می‌شود. که در قالب HEICS به آن توجه شده است.

·        انعطاف برنامه HEICS در پیاده کردن برنامه درسطوح مختلف: فعال شدن مبنی بر HEICS در برنامه حوادث غیر مترقبه امکان تطابق سطح فعال شدن برنامه را با نیاز خاص ایجاد شده در بحران فراهم می‌نماید.

·        حداقل تداخل با ساختار مدیریتی موجود بیمارستان به علت تشابه مسئولیتها: چارت سازمانی و برگه شرح مسئولیت HEICS برای تعدیل بحران در مراکز پزشکی طراحی شده است. در حالیکه بسیاری از مسئولیتهای روزمره افراد در این مراکز با مسئولیتهای HEICS  تشابه نزدیک دارد.

 

چارت سازمانی  و برگه‌های شرح مسئولیت HEICS:

o       بخشهای HEICS:

o       فرماندهی

o       پشتیبانی (Logistics)

o       برنامه‌ریزی (Planning)

o       مالی (Finance)

o       عملیات (Operation)

-  اعضای بخشها:

o       رئیس بخش

o       سرپرست (Director)

o       مسئولان واحد (Hnit leader)

o       ناظران (Supervisor)

o       ارشدها (officers)

 

محتوای برگه‌های شرح مسئولیت:

-       عنوان مسئولیت

-       فرد ناظر

-       محل انجام مسئولیت

-       تشریح مأموریت‌

-       زمان انجام مسئولیت

-       سطح مسئولیت محوله (فوری، میانی، پیشرفت)

 

مراحل پیاده کردن HEICS

-برگزاری جلسه توجیهی مفاهیم HEICS

-تعهد در پیاده سازی

-تاسیس کمیته پیاده سازی .

 

وظایف کمیته پیاده سازی HEICS:

-تهیه دستور کار و برنامه زمانبندی پروژه پیاده سازی HEICS.

_بازبینی برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستان جهت گنجاندن HEICS آن .

-ایجاد یک برنامه آموزشی و گروه مدرسین .

-اطمینان از اضافه شدن HEICS به برنامه آموزشی سالیانه حین خدمت کارمندان .

-اطلاع رسانی پیش ازآموزش کارمندان و ایجاد برنامه های (ارتباط مردمی ) در رابطه با HEICS .

- ایجاد یک مرکز منابع انسانی آمادگی در مقابل حوادث غیر مترقبه .

-اجباری کردن استفاده از پوشش و جلیقه های HEICS ، وسایل ذخیره سازی و تمامی مواد مرتبط با مدیریت حوادث غیر مترقبه .

 

اقدامات کمیته پیاده سازی HEICS

- برگزاری جلسه یا جلسات توجیهی بران تمام افرادی که به نوعی در این جریان دخیل هستند .

- باز بینی برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستان به نحوی که از این پس HEICS بعنوان استاندارد راهکارهای اجرایی (Standard Operating procedure) آن به هنگام فعال شدن برنامه محسوب شود .

-تشکیل کلاسهای آموزشی برای معرفی HEICS به تمام کارمندان و سطوح مدیریتی .

-برگزاری تمرینها و مانورهای غیر عملی (Table top Exercise )

-برگزاری مانورهای عملی (Fall Functional Exercise)

-برقراری آموزش مداوم بیمارستان .

 

اجزای موردنیاز HDP :

-برگه های شرح مسئولیت

- فرمهای HEICS

-چک لیستهای آمادگی پیش از حوادث غیر مترقبه بخشهای بیمارستان .

- خط مشی های کلی برای فعال نمودن برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستان .

-خط مشی های بیمارستان برای توقف برنامه حوادث غیر مترقبه بیمارستان.

-فرایند فراخوانی پرسنل در جریان بحران .

- سیاستهای امنیتی بیمارستان .

- سیاستهای تخلیه بیمارستان.

- فرایند تخلیه بیمارستان .

- سیاستهای استفاده از نیروهای داوطلب .

- سیاست نگهداری بیماران در بیمارستان طی حوادث غیر مترقبه .

سیاست ترخیص سریع بیماران طی حوادث غیر مترقبه .

-تشکیل کلاسهای آموزشی برای معرفی HEICS به تمام کارمندان و سطوح مدیریتی .

برگزاری تمرینها و مانورهای غیر عملی (Table top Exercise).

-برگزاری مانورهای عملی (Fall Functional Exercise).

- برقراری آموزش مداوم بیمارستان .

 

اجزای اصلی برگه های شرح مسئولیت :

-       ماموریت

-       مسئولیت فوری

-       مسئولیت میانی

-       مسئولیت دیر هنگام

-       فرد دارای مسئولیت

-       گزارش گیرنده

-       مرکز فرماندهی

-       تلفن

طراحی رنگ بخشهای مختلفHEICS

 

رنگ

بخش

سفید

قرمز

سبز

آبی

زرد

فرمانده حوادث اضطراری و ارشدهایش

عملیات

مالی

برنامه ریزی

پشتیبانی

 

استانداردسازی اصطلاحات کدهای اضطراری

 

توضیحات

کدطراحی

موقعیت اضطراری

_

کد آبی

ایست قلبی

_

کدقرمز

آتش سوزی

این موقعیت شامل بیماران مسئله ساز ،تلاش برای ربودن یک انسان ،حملات با بمب و ...است .

کد خاکستری

حراست

این موقعیت شامل آزاد شدن یا نشست هر گونه موادخطرناک (شامل مودمواد هسته ای ) در محیط بیمارستان است.

کد نارنجی

آزاد شدن مواد خطرناک

این کد برای فعال کردن برنامه در حوادث اضطراری داخلی و خارجی شامل تخلیه نسبی یا کامل بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تریاژ

فعال شدن برنامه حوادث غیر مترقبه

در مرحله هشدار که از بروز یک حادثه اضطراری یا غیر معمول اطلاع دارم ولی هنوز زمان فعال شدن برنامه فرا نرسیده است از این کد استفاده می شود .

کد تریاژ _ آماده باش

مرحله هشدار

_

 کد روز

رسیدن بیماران ترومایی فعال شدن تیم تروما

 

انواع مختلف مانور:

1-  مانورهای عملیاتی : پرسنل و منابع در ی برنامه شبیه سازی شده مورد استفاده قرار می گیرند.

2-  مانورهای دورمیزی :پرسنل با یک سناریوری پیچیده مواجه می شوند ، نحوه انجام عملیات مورد بحث قرار می گیرد و وظایف افراد تدوین می شوند.

3-  مانور گروهی : پرسنل به گروههای مختلفی دسته بندی می شوند تا هر گروه در باره یک سناریوی خاص بحث کنند  . سپس هممه گروهها ، برنامه ها و عملیات خود را در یک میدان باز بحث می کنند .

 

 

اقدامات مرتبط با برگزاری مانور:

-تعریف نیازها

-تعریف مانور

-طراحی مانور

-انجام مانور

-جلسات تحلیل و ارزیابی مانور

-تثبیت مانور

تیم سناریوی مانور :

-حداقل یک نفر سناریست مانور

-نمایندگان سازمان ها

-پرسنل پایش مانور

- رئیس مانور

-مدیر اجرایی مانور

-داور یا هدایت کننده مانور

-مسئول ارتباط با مطبوعات و رسانه ها

-در مانورهای عملیاتی : مسئول کنترل صدمات ، مسئول ایمنی صحنه مانور ، هماهنگ کننده سناریوها

 

اهم موارد مانور ارزیابی سیتم بهداشت و درمان در بلایا:

-فرماندهی

-امنیت و نظارت

-پشتیبانی

-خدمان

-نقلیه

-ار زیابی و آمار

-روابط  عمومی

-مخابرات

- نجات  مصدومان

-تریاژ

-خدمات درمانی اولیه

-انتقال بیماران

-آموزش

-تخلیه مراکز

-خدمات درمانی قطعی

-خدمات بهداشتی اولیه

 

بررسی وضعیت سلامت و چگونگی ارائه خدمات بهداشتی در بلایا:

تشکیلات و ساختار موجود :

-       محل پذیرش اولیه آسیب دیدگان

-       اردوگاه آسیب دیدگان

-       آزمایشگاه شهرستان

-       -بیمارستان شهرستان

-       -ستاد مبارزه با بیماریهای شهرستان

-       -بیمارستان استان

-       -ستاد مبارزه با بیماریهای استان

-       سازماندهی نیروهای موجود :

-       تیم های عملیاتی

-       تیم های نظارتی

-       فازهای عملیاتی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها :

-       -فاز اول (فاز حاد )

-       فاز دوم

-       فاز سوم

-       نحوه اجراء فازهای عملیاتی پیشگیری و مبارزه با بیماریها

-       حالت اول

-       حالت دوم

مقدار آب مورد نیاز برای مصارف مختلف

نوع مصرف

مقدار مورد نیاز (روزانه) به ازای هر نفر

مصارف شخصی (بهداشت فرد، تهیه غذا، تمیز کردن آلودگی‌ها و ...)

20-15 لیتر

مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها

60-40 لیتر

مراکز خدمات عمومی

20-10 لیتر

مواد غذایی مورد نیاز روزانه افراد در شرایط اضطراری (در هفته اول بحران)

ماده غذایی

مقدار (گرم)

انرژی (کیلوکالری)

پروتئین (گرم)

جایگزین مناسب

نان

450

1320

45

انواع نان‌ها

کنسرو ماهی

60

173

14

60 گرم کنسرو گوشت

کنسرو لوبیا

100

81

2/5

100 گرم کنسرو عدس

پنیر

30

80

7

-

قند و شکر

30

120

-

-

آب میوه

200

100

-

150 گرم انواع کمپوت‌ها

خرما

40 ( 3 عدد)

120

-

-

عسل

25

70

-

انواع مرباها

جمع

-

2064

2/71

-

 

اقلام غذایی مورد نیاز در شرایط بحرانی

·   کنسروها (لوبیا، عدسی، تن ماهی و ...)

·   کنسرو گوشت

·   کمپوت‌ها (سیب، گلابی، آلبالو و ...)

·   حبوبات (لوبیا، عدس، نخود، ماش)

·   انواع نان‌ها

·   بیسکویت‌ها، کیک و کلوچه‌ها

·   برنج، گندم و جو، ماکارونی

·   خرما عسل، نبات و حلوا

·   کره و روغن

·   گردو، بادام و فندق

·   آب میوه‌های مختلف

·   میوه‌های تازه

·   سیب‌زمینی و پیاز

·   انواع مرباها

·   کالباس‌های واکیوم شده

·   سبزی‌های خشک

·   انجیر خشک، توت و کشمش

·   شیر خشک

·   بسته مکمل غذایی

·   قوطی پنیر، ماست و پاکت شیر

 

ماده غذایی

تعداد / مقدار

واحد

جایگزین مناسب

برنج

3

کیلوگرم

-

روغن

5/0

کیلوگرم

-

تن ماهی

7

قوطی 180 گرمی

کنسرو گوشت (7 قوطی)

لوبیا

1

کیلوگرم

سایر حبوبات

قند و شکر

5/0

کیلوگرم

5/0 کیلو نبات

پنیر

1

قوطی 500 گرمی

-

میوه تازه و سبزیجات

3

کیلوگرم

7 قوطی کمپوت 5/0 کیلوگرم از انواع خشکبار = 3 قوطی کمپوت + 10 بسته آب میوه

ماست

10

بسته 200 گرمی

5 بسته شیر استریل 200 سی‌سی + 5 بسته ماست 200 گرمی

 

توضیحات

کدطراحی

موقعیت اضطراری

_

کد آبی

 

ایست قلبی

_

کدقرمز

آتش سوزی

این موقعیت شامل بیماران مسئله ساز ،تلاش برای ربودن یک انسان ،حملات با بمب و ...است .

کد خاکستری

حراست

این موقعیت شامل آزاد شدن یا نشست هر گونه موادخطرناک (شامل مودمواد هسته ای ) در محیط بیمارستان است.

کد نارنجی

آزاد شدن مواد خطرناک

این کد برای فعال کردن برنامه در حوادث اضطراری داخلی و خارجی شامل تخلیه نسبی یا کامل بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.

کد تریاژ

فعال شدن برنامه حوادث غیر مترقبه

در مرحله هشدار که از بروز یک حادثه اضطراری یا غیر معمول اطلاع دارم ولی هنوز زمان فعال شدن برنامه فرا نرسیده است از این کد استفاده می شود .

کد تریاژ _ آماده باش

مرحله هشدار

_

 کد روز

رسیدن بیماران ترومایی فعال شدن تیم تروما

 

کاهش خطرات سوانح در بیمارستانها :

-تخفیف خطر سازه ای :

-بناها با به کارگیری کدهای ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی ( انسان ساز ) طراحی شوند .

اطمینان یافتن از اینکه در طرح های توسعه و یا بهینه سازی مراکز بهداشتی از مصالح ساختمانی مرغوب و فناوری پیشرفته و مدیریت صحیح بهره برده شود.

- با استفاده از ابزار ارزیابی خسارات و سوانح ، میزان آسیب پذیری کلیه اجزای ساختمانی مانند تیرها ، ستونها ، اسلب ها و دیوارها شناسایی شده و تسبت به مرمت و تعمیر آنها اقدام گردد.

- تخفیف خطر غیر سازه ای :

- حصول اطمینان از تداوم وجود خدمات زیر بنایی و عدم وقفه در استمرار خطوط حیاتی ( مانند : آب آشامیدنی و بهداشتی ، برق ، گاز و مخابرات ).

- حفاظت از تجهیزات به وسیله محکم کردن ، اتصال پشت بندهای لازم ، زنجیر کردن به منظور جلوگیری از حرکت آنان و غیره و هچننین استفاده از روشها و مصالح مناسب جهت ممانعت از حرکتهای ناگهانی تجهیزات به هنگام وقوع زلزله .

- شناسایی و ایمن سازی سایر عناصر معماری و تاسیساتی ساختمان از قبیل روشنایی ، مبلمان و نظایر آن.

تخفیف خطر اداری _ عملیاتی :

- حصول اطمینان از انتخاب صحیح زمین و استقرار در منطقه خطر پایین و دستیابی آسان برای احداث یک مرکز بهداشتی .

- در طراحی معماری ، فضاهای عملکردی باید بطور مناسب توزیع شوند تا هماهنگی لازم میان خدمات پشتیبانی و این فضاها ایجاد گردد.

- نصب علائم واضح و خوانا در سرتاسر مرکز بهداشتی سبب می شود که در مواقع خط ملاقات کنندگان به مناطق امن به هنگام فرار هدایت شوند .

- طراحی و اجران پلان ها و پروژه های صحیح و مقاوم که بهترین نوع استفاده را برای مردم ، مصالح ساختمانی و منابع مالی قابل حصول ، بوجود آورد .

- تولید طرح های که جهت مقابله منظم و دقیق در برابر سانحه قابلیت های لازم را دارا باشد.

 

مثالهایی از گفتگو ی فرضی با مسئول بخش در باره کاهش خطرات :

-       کدام وسایل و اجسام حرکت خواهند کرد؟

-       کدام وسایل سقوط خواهند کرد؟

-       کدام شیشه ها خواهد شکست ؟

-       کدام وسایل ، مانع از خروج سریع بیماران و پرسنل می شود؟

-       مکان های امن برای پناه گرفتن کدام است ؟

 

راهکارهای تخلیه اضطراری پرسنل و بیماران :

1-مسیر خروج بیماران با تابلو مشخص شود.

2-تعداد درهای خروجی بخشها به فضای باز بیشتر گردد.

3-برای خروج بیمارانی که قادر به حرکت نیستند از طبقات بالا نیاز به تدبیری خاص می باشد ؛ نظیر بالابر های متحرک با نیروهای برق و دستی کار کنند و در حیاط مستقر باشند . و همچنین نردبانهایی جهت خروج افراد سالم .

4- وسایل ایمنی و اضطراری جهت تخلیه بیماران ، در نگهبانی ، بخشها و انبارهای مخصوص موجود باشد نظیر کلنگ ، کلاه ایمنی ، چراغ روشنایی ، طناب و ...

5- با توجه به اینکه افراد بیمار قادر به حرکت در مسیر طولانی نمی باشند ، همچنین نیاز به تجهیزات خاص درمانی دارند و با در نظر گرفتن این امر که در محدوده اطراف بیمارستان فضای باز مناسبی وجود ندارد بهترین مکان برای اسکان موقت بیماران و پرسنل ، حیاط بیمارستان است . حیاط بیمارستان 16000متر مربع است که شامل فضای باز ( اکثر حیاط ) و فضای درختکاری شده  می باشد

6-بسیاری از فضای باز بیمارستان عملا به صورت پارکینگ اتومبیل در امده که باید رفع شود.

7-مکانی امن و مسقف دارای در و قفل برای قرار گرفتن دارو و تجهیزات به صورت کانتینر باید از قبل تهیه شود .

8-از قبل چادرهایی تهیه شده باشذ حهت بر پایی بخشهای بیمارستان صحرایی

9-ژنراتورهای برق در دسترس باشد .

10-آب چاه قابل تخلیه و ضد عفونی باشد .

11-غذا برای ساکنین ذخیره شده باشد.

12-تهیه سوخت برای ژنراتورها و موارد دیگر .

 

سطوح آماده باش وضعیت بحران در حوادث اضطراری :

-آماده باش زرد

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( آماده باش زرد ) تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبودهای احتمالی را بر طرف می نمایند . همچنین نیروهای کشیک خود را بصورت در دسترس تلفنی آماده می سازد تا در صورت تغییر وضعیت َآماده باشد بتوانند کارکنان خود را به سرعت فراخوانده و در پست های کشیک و امداد مستقر نمایند .

-آماده باش نارنجی

در این شرایط سازمان های مسوول پس از دریافت پیام ( آماده باش نارنجی ) با توجه به ساختار سازمانی و شرح وظایف تعدادی از نیروهای مرتبط با بحران را جهت حضور د رتیم ها و واحدهای اجرایی فراخوانی و به شهرستان ها و استان های معین نیز اعلام و ضعیت نارنجی می نمایند .

-آماده باش قرمز

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( آماده باش قرمز ) تجهیزات خود را بصورت آماده عملیات قرار دارده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را جهت حضور در تیم ها و واحدهای اجرایی فراخوانی و به شهرستان واستان های معین نیز اعلام وضعیت نارنجی می نمایند .

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر