حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

12:42:51 PM 1396 / 12 / 03
 

واحد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

 مدیریت بحران در بیمارستان ها

 

آمادگی بیمارستانی در حوادث وبلایا
کتاب ارزیابی خطر و بلایا در بیمارستان

        فایل ورود داده های کتاب اریابی خطر
مجموعه ابزار های ملی ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سلامت در حوادث و بلایا(نقشه خطر)
ابزار ارزیابی سریع و سطح بندی حوادث در نظام سلامت
چک لیست مدیریت بحران در بیمارستان ها
نمونه فرم چارت (ICS) سامانه فرماندهی حادثه   (1)  (2)  (3)  (power point)
شرح وظایف اعضای تیم مدیریت بحران درمزاکز درمانی
تعریف واژه ها و طبقه بندی ها در بحران
پرستاری در حوادث غیر مترقبه

بیمارستان شهید بهشتی کاشان بیمارستان نقوی
بیماستان متینی بیمارستان کارگرنژاد
بیمارستان شبیه خوانی تامین اجتماعی بیمارستان میلاد
بیمارستان سید الشهدا آران وبیدگل بیمارستان شهید رجایی آران بیدگل

    روابط عمومی معرفی   اخبار   آموزش   گالری   اطلاعات و آمار   ستاد هدایت واطلاع رسانی   مدیریت بحران  کارکنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر