حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:22:26 AM 1401 / 11 / 07
 

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت شاغل در دانشگاه در سال 1395

 

          

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت معاونت درمان

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 مصطفی رضایی بارونقی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت مدیر واحد رسمی
2 مطهره ربیع زاده کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس واحد طرحی
3 رؤیا سادات میری کارشناس فناوری اطلاعات سلامت متصدی پذیرش آزمایشگاه مرکزی طرحی
4 زهرا سادات فاطمی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس دفتر پرستاری طرحی
5 مینا امیر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس نظارت بر درمان طرحی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان شهید بهشتی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 فاطمه شعبانی مقدم کارشناسی مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 حسین قطان کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
3 ناهید آقاباقری کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
4 محمد مهدی صیادیان رهقی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
5 الهه کوهستانی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
6 شکوفه  قاسمیه کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
7 منیره  بلندی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
8 سید علی میراکبری کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
9 نفیسه کریمی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
10 مهدیه افکار کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
11 سید حسین سبحانی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
12 علی اصغر حیدریان کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی 
13 زهرا موری  کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
14 فاطمه ملا امینی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
15 ملیحه ابراهیمی قالهر کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
16 حمیده قیصری راوندی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
17 الهام میرزایی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
18 آمنه بالاور کاردان مدارک پزشکی کارشناس بخش قراردادی
19 لیلا اکرمیان آرانی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان سیدالشهداء

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 طیبه چیت ساز آرانی کاردان مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 عباسعلی پرزلف قمصری کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
3 حسین حاجی زاده بیدگلی دیپلم اتومکانیک متصدی پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
4 زهرا سادات محمدی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
5 عطیه حسن زاده کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
 6 زهرا عباس زاده نصرآبادی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی قراردادی
7 زهرا بوجاری کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی
8 مطهره رجایی ونی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی طرحی
9 طیبه سادات شریعت زاده کارشناس مدارک پزشکی کارشناس امور اداری ستاد شبکه قراردادی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان نقوی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 سید محمد طاهری برزکی کارشناس مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 محبوبه اوقانی آرانی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس بخش شرکتی
3 زکیه صنعتی محمد آبادی کاردان مدارک پزشکی کاردان پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
4 مونا خیریه کارشناس مدارک پزشکی کارشناس بخش شرکتی
5 ریحانه شمس آبادی آرانی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس بخش شرکتی
6 مریم آراندشتی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس بخش شرکتی
7 عفت عنایت کارشناس مدارک پزشکی کارشناس مدارک پزشکی شرکتی
8 فاطمه ولایتی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی شرکتی
9 محدثه سادات بهی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس بخش  شرکتی
10 ندا فلاح نیاسر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس بخش طرحی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان کارگر نژاد

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 فاطمه بصیرتی برزکی کارشناس مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 مهدی شبانیان بیدگلی کاردان مدارک پزشکی کاردان پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
3 وجیهه شریف محمدآبادی کارشناسی مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان شهید رجایی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 مریم گلی بیدگلی کارشناس مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 صدیقه سادات عسگریان کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
3 فاطمه مسی بیدگلی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی پیمانی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان متینی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 عباس دلیریان کارشناس مدارک پزشکی مسئول بخش رسمی
2 مریم زواری کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
3 لیلا مزروعی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی
4 علی اصغر حیدریان کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی رسمی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت گروه های آموزشی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 زهره مبارک قمصری کارشناس مدارک پزشکی کارشناس آموزش گروه فناوری اطلاعات سلامت رسمی
2 زهرا صباحی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس آموزش گروه نورولوژی قراردادی
3 زینب فخری کارشناس مدارک پزشکی کارشناس آموزش گروه داخلی قراردادی
4 فائزه بحق کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس معاونت آموزشی طرحی
5 هانیه بخشیان کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس معاونت تحقیقان و فناوری طرحی
6 نرجس صیادیان کارشناس مدارک پزشکی کارشناس معاونت تحقیقان و فناوری قراردادی
7 زینب تقی زاده شعر باف کارشناس فناوری اطلاعات سلامت کارشناس دانشکده ی بین الملل طرحی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت اورژانس مرکزی

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 هما قاسم زاده کاردان مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی قراردادی
2 آسیه رمضانی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی قراردادی
3 مرضیه قاسمی کارشناس مدارک پزشکی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی قراردادی

پرسنل فن آوری اطلاعات سلامت اداره آمار دانشگاه

ردیف
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اداری نوع استخدام
1 عاطفه آین کارشناس مدارک پزشکی کارشناس آمار و مدارک پزشکی

طرحی

 

 

آخرین بروز رسانی: 96/01/27

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر