حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:26:10 PM 1401 / 07 / 10
 

مرکز مدیرت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان

شناسنامه ناحیه ی یک پایگاه های اورژانس 115

نام و نام خانوادگی مسئول ناحیه: احسان شکاری

نام و نام خانوادگی مسئول پرسنلی ناحیه:علیرضا جمالی

تعداد کل پرسنل ناحیه

 18

تعداد پرسنل کارشناس

 6

تعداد پرسنل رسمی

 3

تعداد پرسنل کاردان

 12

تعداد پرسنل پیمانی

 8

کد آمبولانس پشتیبان

A-6024

تعداد پرسنل قراردادی

 3

وضعیت تجهیزات کد پشتیبان

 ناقص

تعداد پرسنل طرحی

 4

ش شهربانی کد پشتیبان

 

تعداد راننده امدادگر

 0

وضعیت بیمه  بدنه و ثالث  کد

 دارد

منطقه

 1

منطقه

 8

منطقه

 9

نام پایگاه

 اخوان

نام پایگاه

 سان آرا

نام پایگاه

الغدیر

نوع پایگاه

 شهری

نوع پایگاه

 جاده ای

نوع پایگاه

 جاده ای

مالکیت ساختمان

 ملکی بدون سند

مالکیت ساختمان

 ملکی بدون سند

مالکیت ساختمان

 ملکی  سند به نام دانشگاه

نوع سازه پایگاه

 کانکس

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت فلزی

تاریخ تاسیس

 12/11/77

 تاریخ تاسیس

 22/11/87

تاریخ تاسیس

 22/11/82

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت آب رسانی

 آب رسانی با تانکر

وضعیت آب رسانی

منبع آب مجموعه سان آرا

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

برق شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گازوئیل

سوخت گرمایشی

گازوئیل

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

کاملا مستقل

مساحت زیر بنا

 38

مساحت زیر بنا

120

مساحت زیر بنا

 120

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

تعداد اتاق ها

 2

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

 2

طول جغرافیایی

 513791

طول جغرافیایی

 514203

طول جغرافیایی

 513786

عرض جغرافیایی

 3359199

عرض جغرافیایی

 334505

عرض جغرافیایی

 3352542

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 5

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 50

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 35

فاصله تا پایگاه بعدی

 30

فاصله تا پایگاه بعدی

 25

فاصله تا پایگاه بعدی

 35

فاصله تا پایگاه قبلی

 5

فاصله تا پایگاه قبلی

 30

فاصله تا پایگاه قبلی

 20

تلفن پایگاه

031-55444941

تلفن پایگاه

 031-58331002

تلفن پایگاه

 031-58337115

وضعیت بی سیم ثابت

  دارد

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

دارد

وضعیت بی سیم دستی

  دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت دکل

  دارد

وضعیت دکل

 ندارد

وضعیت دکل

 دارد

کد آمبولانس فعال

 A-6013

کد آمبولانس فعال

 A-6083

کد آمبولانس فعال

 A-6093

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

ش شهربانی کد

12الف687-13

ش شهربانی کد

35الف834-12

ش شهربانی کد

 14الف549-12

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

 دارد

وضعیت تجهیزات درمانی

 کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر