حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:24:43 PM 1401 / 07 / 10
 

مرکز مدیرت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان

شناسنامه ناحیه دو پایگاه های اورژانس 115

نام و نام خانوادگی مسئول ناحیه: محسن هادی

نام و نام خانوادگی مسئول پرسنلی ناحیه:علیرضا نجاتی

تعداد کل پرسنل ناحیه

 17

تعداد پرسنل کارشناس

 7

تعداد پرسنل رسمی

 5

تعداد پرسنل کاردان

 9

تعداد پرسنل پیمانی

 3

کد آمبولانس پشتیبان

A- 6054

تعداد پرسنل قراردادی

 4

وضعیت تجهیزات کد پشتیبان

 ناقص

تعداد پرسنل طرحی

 4

ش شهربانی کد پشتیبان

 

تعداد راننده امدادگر

 1

وضعیت بیمه  بدنه و ثالث  کد

 دارد

منطقه

 2

منطقه

 5

منطقه

 6

نام پایگاه

 نقوی

نام پایگاه

 امیر کبیر

نام پایگاه

 قائم(عج)

نوع پایگاه

 شهری

نوع پایگاه

 جاده ای

نوع پایگاه

 جاده ای

مالکیت ساختمان

 ملکی بدون سند

مالکیت ساختمان

 ملکی سند به نام دانشگاه

مالکیت ساختمان

 ملکی سند به نام دانشگاه

نوع سازه پایگاه

 اسکلت فلزی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

تاریخ تاسیس

 22/11/80

 تاریخ تاسیس

 22/11/88

تاریخ تاسیس

 22/11/88

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت آب رسانی

 آب رسانی با تانکر

وضعیت آب رسانی

 آب رسانی با تانکر

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

برق شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گازوئیل

سوخت گرمایشی

گازوئیل

وضعیت استقلال

 جزئی از بیمارستان

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

کاملا مستقل

مساحت زیر بنا

 50

مساحت زیر بنا

120

مساحت زیر بنا

 120

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

تعداد اتاق ها

 2

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

3

طول جغرافیایی

 5126404

طول جغرافیایی

 5115241

طول جغرافیایی

 511983

عرض جغرافیایی

 3359135

عرض جغرافیایی

 3415231

عرض جغرافیایی

 3401574

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 5

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 30

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 5

فاصله تا پایگاه بعدی

 5

فاصله تا پایگاه بعدی

 30

فاصله تا پایگاه بعدی

 25

فاصله تا پایگاه قبلی

 5

فاصله تا پایگاه قبلی

 25

فاصله تا پایگاه قبلی

 25

تلفن پایگاه

 031-55442026

تلفن پایگاه

 031-58336095

تلفن پایگاه

 031-55533600

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت دکل

 دارد

وضعیت دکل

 ندارد

وضعیت دکل

 ندارد

کد آمبولانس فعال

 A-6023

کد آمبولانس فعال

 A-6053

کد آمبولانس فعال

 A-6063

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

ش شهربانی کد

 12الف689-13

ش شهربانی کد

14الف547-13

ش شهربانی کد

14الف551-13

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

 دارد

وضعیت تجهیزات درمانی

 کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر