حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:24:01 PM 1401 / 07 / 10
 

مرکز مدیرت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان

شناسنامه ناحیه سه پایگاه های اورژانس 115

نام و نام خانوادگی مسئول ناحیه: اصغر مقامی نژاد

نام و نام خانوادگی مسئول پرسنلی ناحیه: عباس علیزاده

تعداد کل پرسنل ناحیه

 18

تعداد پرسنل کارشناس

 8

تعداد پرسنل رسمی

 8

تعداد پرسنل کاردان

 9

تعداد پرسنل پیمانی

 5

کد آمبولانس پشتیبان

A- 6034

تعداد پرسنل قراردادی

 1

وضعیت تجهیزات کد پشتیبان

 ناقص

تعداد پرسنل طرحی

 3

ش شهربانی کد پشتیبان

 

تعداد راننده امدادگر

 1

وضعیت بیمه  بدنه و ثالث  کد

 دارد

منطقه

 3

منطقه

 10

منطقه

 11

نام پایگاه

 سپهری

نام پایگاه

 الزهرا

نام پایگاه

 حضرت رسول (ص)

نوع پایگاه

 شهری

نوع پایگاه

 جاده ای

نوع پایگاه

 جاده ای

مالکیت ساختمان

 ملکی سند به نام دانشگاه

مالکیت ساختمان

 ملکی بدون سند

مالکیت ساختمان

 ملکی بدون سند

نوع سازه پایگاه

 اسکلت فلزی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

تاریخ تاسیس

 22/11/80

 تاریخ تاسیس

 22/11/88

تاریخ تاسیس

 22/11/88

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت آب رسانی

 آب رسانی با تانکر

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

برق شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گازوئیل

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

کاملا مستقل

مساحت زیر بنا

 120

مساحت زیر بنا

120

مساحت زیر بنا

 120

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

 4

طول جغرافیایی

 5124453

طول جغرافیایی

 5112275

طول جغرافیایی

 5112148

عرض جغرافیایی

 335988

عرض جغرافیایی

 3400372

عرض جغرافیایی

 3348446

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 5

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 25

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 50

فاصله تا پایگاه بعدی

 20

فاصله تا پایگاه بعدی

 

فاصله تا پایگاه بعدی

 30

فاصله تا پایگاه قبلی

 15

فاصله تا پایگاه قبلی

 20

فاصله تا پایگاه قبلی

 40

تلفن پایگاه

 031-55424444

تلفن پایگاه

 031-58361036

تلفن پایگاه

 031-58340115

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

ندارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 ندارد

وضعیت دکل

 دارد

وضعیت دکل

 ندارد

وضعیت دکل

 دارد

کد آمبولانس فعال

 A-6033

کد آمبولانس فعال

 A-6103

کد آمبولانس فعال

 A-6113

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

ش شهربانی کد

 12الف691-13

ش شهربانی کد

 25الف219-11

ش شهربانی کد

 25الف217-11

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

 دارد

وضعیت تجهیزات درمانی

 کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر