حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:22:39 PM 1401 / 07 / 10
 

مرکز مدیرت حوادث فوریتهای پزشکی کاشان

شناسنامه ناحیه ی چهار پایگاه های اورژانس 115

نام و نام خانوادگی مسئول ناحیه: ماشالله بهرامی نژاد

نام و نام خانوادگی مسئول پرسنلی ناحیه: جواد رضایی رونقی

تعداد کل پرسنل ناحیه

 17

تعداد پرسنل کارشناس

 8

تعداد پرسنل رسمی

 3

تعداد پرسنل کاردان

 7

تعداد پرسنل پیمانی

 6

کد آمبولانس پشتیبان

A- 6064

تعداد پرسنل قراردادی

 2

وضعیت تجهیزات کد پشتیبان

 ناقص

تعداد پرسنل طرحی

 4

ش شهربانی کد پشتیبان

 

تعداد راننده امدادگر

 2

وضعیت بیمه  بدنه و ثالث  کد

 دارد

منطقه

 4

منطقه

 7

منطقه

 12

نام پایگاه

 چمران

نام پایگاه

 عوارضی قمصر

نام پایگاه

قمصر

نوع پایگاه

 شهری

نوع پایگاه

 جاده ای

نوع پایگاه

 جاده ای

مالکیت ساختمان

 ملکی سند به نام دانشگاه

مالکیت ساختمان

 ملکی سند به نام دانشگاه

مالکیت ساختمان

 ملکی  سند به نام دانشگاه

نوع سازه پایگاه

 اسکلت فلزی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت فلزی

نوع سازه پایگاه

  اسکلت بتونی

تاریخ تاسیس

 12/11/89

 تاریخ تاسیس

 22/11/87

تاریخ تاسیس

 22/11/86

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت آب رسانی

 آب رسانی با تانکر

وضعیت آب رسانی

 آب شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

 برق شهری دارد

وضعیت برق رسانی

برق شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

سوخت گرمایشی

 گازوئیل

سوخت گرمایشی

 گاز شهری دارد

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

 کاملا مستقل

وضعیت استقلال

کاملا مستقل

مساحت زیر بنا

 90

مساحت زیر بنا

120

مساحت زیر بنا

 120

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

پارکینگ

 دارد

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

 3

تعداد اتاق ها

 3

طول جغرافیایی

 5127127

طول جغرافیایی

 5128454

طول جغرافیایی

 5127149

عرض جغرافیایی

 3358161

عرض جغرافیایی

 335305

عرض جغرافیایی

 3345197

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 10

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 15

فاصله تا اولین مرکز درمانی

 35

فاصله تا پایگاه بعدی

 5

فاصله تا پایگاه بعدی

 30

فاصله تا پایگاه بعدی

 20

فاصله تا پایگاه قبلی

 5

فاصله تا پایگاه قبلی

 25

فاصله تا پایگاه قبلی

 20

تلفن پایگاه

031-55241215

تلفن پایگاه

 031-55270003

تلفن پایگاه

 031-55642090

وضعیت بی سیم ثابت

 0

وضعیت بی سیم ثابت

 دارد

وضعیت بی سیم ثابت

ندارد

وضعیت بی سیم دستی

 0

وضعیت بی سیم دستی

 دارد

وضعیت بی سیم دستی

 ندارد

وضعیت دکل

 0

وضعیت دکل

 ندارد

وضعیت دکل

 دارد

کد آمبولانس فعال

 A-6043

کد آمبولانس فعال

 A-6073

کد آمبولانس فعال

 A-6123

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

نوع تحویل کد

 گردشی

ش شهربانی کد

0

ش شهربانی کد

 12الف688-13

ش شهربانی کد

 -

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

  دارد

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

 دارد

وضعیت تجهیزات درمانی

 کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

وضعیت تجهیزات درمانی

  کامل

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر