2:43:49 AM 1402 / 03 / 17
 

آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر و روانگردان

     ساعت پذیرش:

        8 الی 10 صبح
 

     شرایط پذیرش :

        داشتن معرفی نامه رسمی عکسدار وممهور به مهر واحد درخواست کننده
        همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 بهمراه کارت ملی
        عدم مصرف دارو در سه روز گذشته و در صورت مصرف مطلع نمودن آزمایشگاه جهت انجام آزمایش تخصصی (TLC) برای تفکیک دارو
        پرداخت هزینه آزمایش طبق تعرفه وزارت بهداشت
        جهت آزمایشات تخصصی هزینه جداگانه دریافت می گردد.
        این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد.
        در صورت لزوم و به صلاحدید آزمایشگاه آزمایش تکرار می شود.

 

 آدرس: خیابان امام خمینی (ره)، درمانگاه گلابچی، آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر و روانگردان 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر