حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:09:44 PM 1401 / 05 / 23
 

کتابخانه آموزش تخصصی آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

راهنمای ایمنی زیستی آزمایشگاه - ویرایش سوم

لیست کتب و منابع تخصصی مورد نیاز آزمایشگاهها به عنوان راهنما و مرجع

راهنمای نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی 

منشورحقوق مراجعین به آزمایشگاه 

نکات مهم در مدیریت فرآیند قبل و پس از انجام آزمایش در شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی 

موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه‌‌‌‌‌های پزشکی و مدیریت آن 

شرایط مربوط به آماده سازی بیمار قبل از نمونه گیری 

راهنمای نمونه گیری برای مواردی که بیمار در جمع آوری نمونه مشارکت دارد 

دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی 

دستورالعمل جمع‌آوری نمونه خون وریدی و مویرگی 

دستورالعمل ارجاع نمونه 

  کنترل و پیشگیری ازعفونت در بیماری های تنفسی حاد

  راهنمایی بر مقررات انتقال مواد عفونی

  دستور العمل میریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

  راهنمای ایمنی وبهداشت فضا، کارکنان و محیط آزمایشگاه 

  راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

  راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی

 

 بانک خون

آئین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی

کتاب های منتشر شده توسط مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران در ارتباط با بانک خون

اطلس جامع انتقال خون

نظام مراقبت از خون (هموویژلانس)

S.O.P سازمان انتقال خون

 میکروب شناسی

 

M100-S27 CLSI 2017

M-08 نگهداری و استفاده از سویه های باکتریایی

M-06 روش تعیین حجم لوپ

M-03 جداول شناسائی میکروارگانیسم ها

M-01 دستورالعمل آماده سازی، تهیه و کنترل کیفی محیط های کشت

M-11 راهنمای روش استاندارد انتقال نمونه های عفونی

M-13 فهرست تجهیزات، مواد، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

M-18 دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی

M-09 دستورالعمل فنی فور، اتوکلاو و انکوباتور

M-07 تهیه استاندارد نیم مک فارلند

M-16 موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسی

کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی به روش انتشار از دیسک

M-15 دستورالعمل فنی هودهای ایمنی بیولوژیک

M-12 راهنمای رنگ آمیزی گرم

راهنمای مراقبت بیماری ایبولا ( آبان 1393) 

راهنمای مراقبت آزمایشگاهی ایبولا (آبان 1393

آخرین تغییرات CLSI سال 2014 درآزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی 

استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی به روش انتشار از دیسک 

 نرم افزار کنترل کیفی لوپ میکروب شناسی 

 دستورالعمل نمونه گیری، انتقال و کشت نمونه مدفوع جهت جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سالمونلا و شیگلا

 Meningitis caused by Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae

 دستورالعمل مراقبت انفلوانزا در دوران پس از پاندمی سال 1390

 راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماری بوتولیسم

 راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا

 راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

 موارد بحرانی در آزمایشگاه میکرب شناسی

 راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستان

 راهنمای کنترل عفونت در بیماریهای تنفسی حاد واگیر

 روز شمار پاندمی آنفولانزا

 روشهای آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت

 دستورالعمل نمونه گیری و آزمایشات مربوط به بیماری HIV

 دستورالعمل مربوط به نمونه گیری تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو و نحوه ارسال آنها به آزمایشگاه

 ضوابط فنی آزمایشگاههای متقاضی مرجعیت تشخیص ملکولی عوامل عفونی

 آنتی بیوتیک

 استریلیزاسیون

 تشخیص آزمایشگاهی سل

 تهیه و کنترل کیفی محیط های کشت ویبریو کلرا

 دستور العمل جامع انجام آزمایش های میکروب شناسی

 دستور العمل نمونه گیری و انجام آزمایش التور

 Antibiogram panel

 Gram-Stain

 Interpretation of Gram Stain

 Laboratory Methods for Diagnosis of Non0fermenting Gram-Nega

 Mycobacteria

 PRINCIPLES OF Abs use in immunocompromised patients

 

 

 هـــماتـولــــوژی

 آزمایش های رایج انعقادی PT, PTT (ویرایش 4) 

 دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

 Automated Hematology

 Detection and Identification of alloantibodies to Red Cell Antigens

 Erythrocyte Sedimentation Rate

 Lab QA Hematology Guideline

 کنترل کیفی در آزمایشهای PT وAPTT

 Staining of Blood Smear

 الکتروفورز هموگلوبین

 اندازه گیری هموگلوبین A2

 دستورالعمل نمونه گیری وریدی ومویرگی

 روش استاندارد انجام آزمایش اندازه گیری هموگلوبین، PCV و شمارش سلولی

 شمارش رتیکولوسیت

  

  کنترل کیفیت در آزمایشگاهها

راهنماى فنى روشهاى کسب اطمینان

 کنترل کیفیت در آزمایشگاهها

 مستندات سیستم  مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 عیب یابی و رفع اشکال در تست الایزا

 

  آزمایشگـاه مولکــولـی

 دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایش های ملکولی

 دستورالعمل جمع آوری، انتقال، آماده سازی و نگهداری نمونه ها برای آزمایشات مولکولی

  دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی (GLP) در آزمایشگاه تشخیص ملکولی

  انگــل شناســی

  آزمایش میکروسکوپی نمونه های مدفوع

  انگل شناسی

 تشخیص آزمایشگاهی مالاریا

 تشخیص خون مخفی در مدفوع به روش میر (Meyer)

 روش جمع آوری نمونه های مدفوع

   بیــو شـیمـی

 Laboratory Evaluation of Atherosclerosis

 دستگاه تجزیه گر خودکار

 صحه‌گذاری روشهای کمی در آزمایشگاه

 محدوده مرجع در آزمایشگاه تشخیص طبی

 

   ســرولــوژی

 روشهای آزمایشگاهی تشخیص تب مالت

   مــــواد مخـــــدر

 مواد مخد (zip)

 دستورالعمل فرآیندهای آ‍زمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر(ppt)

 دستورالعمل فرآیندهای آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر(Doc)

 مسیر انجام آزمایش مواد مخدر

 

 

تاریخ بروزرسانی: 1398/08/28

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر