حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

10:04:30 PM 1402 / 01 / 09
 


ثبت خطای مامایی

همکار محترم

فرم گزارش خطا، صرفا توسط کارشناس مسئول واحد مامایی معاونت درمان قابل دسترسی است و فرد دیگری حق دسترسی به آن را ندارد. لذا با اطمینان از عدم امکان مشاهده، خطایی که مشاهده نموده اید در این فرم وارد نمایید. اطلاعات آن بدون ذکر نام و مشخصات، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و بعنوان تجربیات مستند، در اختیار سایر همکاران شما قرار خواهد گرفت. از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.

    نام بیمارستان :
  نام بخش :

اگر خود فرد، خطایی را گزارش می دهد عبارت (خود فرد) و سپس سمت وی نوشته شود. در غیر اینصورت گزارش دهنده، سمت خود را ذکر نماید. (پزشک معالج، پزشک مشاور، پزشک اورژانس، پزشک همکار، پرستار، بهیار، پرسنل اداری، سوپروایزر، مترون، سرپرستار، خدمه و ...)
  سمت گزارش دهنده خطا :

اگر خود فرد، خطایی را گزارش می دهد عبارت (خود فرد) و سپس سمت وی نوشته شود.
  سمت فردی که خطا از او سر زده :
  توضیح نحوه بروز خطا :
    آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟ :
    آیا خطا منجر به آسیب تجهیزات پزشکی شده است؟ :
    آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟ :
  در صورت آسیب رسیدن چه راهکارهایی برای آن اتخاذ شده است؟ :
  پیشنهاد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه :
.

   
کد امنیتی :