حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:23:19 AM 1401 / 09 / 12
 

روش انجام خدمات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

روش انجام خدمات واحد صدور پروانه ها
فرایند صدور پروانه مسول فنی و بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
فرایند تمدید پروانه مسول فنی و بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
فرایند تغییر مسول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

روش انجام خدمات واحد توزیع نیروی متخصص
فرایند توزیع نیروی متخصص

روش انجام خدمات دفتر پرستاری
فرآیند صدور پروانه صلاحیت حرفه ای
فرآیند اطلاع رسانی هماهیش ها
فرآیند انتقال پرستاربین بیمارستانی
فرآیند معرفی نیروهای طرحی
فرآیند معرفی نیروی پاره وقت
فرآیند معرفی نیروی شرکتی
فرایند تأیید فرم شماره 4 نیاز سنجی شده

روش انجام خدمات واحد اعتبار بخشی
فرآیند انجام اعتباربخشی بیمارستان ها

روش انجام خدمت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
فرآیند روش انجام خدمت در خواست آمبولانس در بیماران ، مصدومین با تشخیص فوریتهای پزشکی
فرآیند روش تقاضای تاسیس آمبولانس خصوصی

روش انجام خدمات واحد دیابت
فرآیند ارائه خدمات تخصصی در سیستم ارجاع برنامه جامع پیشگیری وکنترل دیابت
فرایند روش انجام کار در مرکز دیابت

روش انجام خدمات واحد مامایی
فرآیند اعزام مادران پرخطر
فرآیند ثبت مرگ کودک 1-59 ماهه
فرآیند پیگیری مادران نزدیک به مرگ
فرآیند ثبت مرگ نوزاد
فرآیند پیگیری وضعیت مادران باردار پرخطر
فرآیند ثبت موارد مرگ مادر

روش انجام خدمات واحد بازرسی و نظارت
فرایند نظارت بر مراکز پزشکی و پیراپزشکی دولتی و خصوصی

روش انجام خدمات واحد بیماری های خاص
فرایند ارائه خدمات در واحد بیماری های خاص

روش انجام خدمات واحد فناوری اطلاعات
فرایند درخواست نرم افزار
فرایند روش درخواست سخت افزار
فرایند روش دریافت پست الکترونیک
فرآیند تأیید فاکتور خرید تجهیزات کامپیوتری
فرآیند تأیید فاکتور خرید پرینتر و اسکنر
فرایند درخواست نام کاربری و کلمه عبور اینترنت
فرایند درخواست نام کاربری و کلمه عبور اتوماسیون اداری

روش انجام خدمات واحد دندانپزشکی
فرایند روش انجام خدمات واحد دندانپزشکی

روش انجام خدمات واحد تجهیزات پزشکی
فرایند روش انجام خدمات واحد تجهیزات پزشکی

روش انجام خدمات در واحد تغذیه
فرایند برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت
فرایند تنظیم شاخصهای تغذیه بیمارستانها

روش انجام خدمات واحد ایمنی و کنترل عفونت
فرایند پیشگیری و کنترل عفونت
فرایند نظارت بر ایمنی بیمار در حیطه حاکمیت و رهبری
فرایند شیوه نامه نظارتی درخصوص وقوع وقایع ناخواسته

تاریخ ویرایش: 28/07/1397

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر