2:26:51 AM 1402 / 03 / 17
 

چهارمین دوره کنتــرل کیفــی هماتـولــوژی
(فروردین 1391)


درصد افزایش
خطای آزمایشگاهها
در فروردین 1390
درصد کاهش
خطای آزمایشگاهها
در فروردین 1390
درصد نتایج
خارج از محدوده در
دوره فروردین 1390
درصد نتایج خارج از
محدوده دردوره
شهریور1390 
نام پارامتر
21
0
30
9
WBC
10
0
10
0
RBC
-
0
0
0
Hb
-
4.6
0
4.6
HCT
-
18.1
0
18.1
MCV
5
0
5
0
MCH
-
4.5
0
4.5
MCHC
-
8.6
5
13.6
PLT
 
  نمــودارهــــا:

HB

HCT

MCH

MCHC

MCV

PLT

RBC

WBC

 مقایسه نتایج خارج از محدوده در دو دوره اخیر

تاریخ بروزرسانی: 11/04/1391

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر