حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:05:55 AM 1401 / 11 / 07
 

 

شرح وظایف پزشک ارشد هموویژلانس

1- مشارکت فعال در کمیته های انتقال خون بیمارستان و جلسات برگزار شده در بیمارستان به منظور بررسی ونظارت موثربر نحوه استقرار سیستم هموویژلانس در آن مرکز و رفع مشکلات موجود.

2- همکاری در تشخیص(درصورت نیاز) وارزیابی تمامی عوارض مرتبط با تزریق خون و گزارش شده به سازمان انتقال خون به کمک پزشک هموویژلانس مربوطه وتایید عوارض گزارش شده به وسیله مهر نمودن فرم گزارش عارضه.

3- همکاری موثربا کلیه سیستم های ذیربط در مرکز درمانی در جهت شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای ذیل:
  - اندیکاسیونهای تزریق خون
  - نحوه نگهداری صحیح فرآورده های خونی در بانک خون و بخشها
  - نحوه صحیح تزریق خون
  - مدیریت صحیح عوارض احتمالی مرتبط با تزریق خون
  - به منظور رفع نواقص موجود و نزدیک نمودن این فرآیند ها به حالت استاندارد خود با توجه به آموزشهای داده شده

4- همکاری با کمیته بیمارستانی انتقال خون در جهت رفع کلیه مشکلات موجود در زنجیره تزریق خون و تهیه اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه مورد نیاز در جهت نیل به این ا هداف.

5- همکاری نزدیک با دفتر هموویژلانس پایگاه انتقال خون در جهت اطمینان ازانجام وپیگیری کلیه اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه دیده شده در آن مرکز و ارتقا نحوه استقرار سیستم.

6- ارائه آموزشهای مداوم به کلیه پرستاران و پزشکان مقیم هموویژلانس (در موارد تغییر ویا اضافه شدن نیروهای جدید به مرکز در مانی) با کمک واحدهای ذیربط درمرکز درمانی واعلام تاریخ(های) مقتضی جهت اخذ امتحان از همکاران آموزش دیده توسط پایگاههای انتقال خون جهت صدور گواهی.

بدیهی است در صورت عدم وجود کمیته انتقال خون و یا عدم تشکیل منظم وموثر این کمیته درهر مرکز درمانی اهتمام در برقراری و تشکیل منظم وموثر این کمیته از مهم ترین وظایف دیده شده می باشد.
 لازم به ذکر می باشد که در انجام کلیه وظائف فوق ازپزشکان هموویژلانس آموزش دیده بایستی کمک گرفته شود.

 

پوسترها

 - پوستر دستورالعمل اقدامات مورد نیاز قبل از تزریق خون و فرآورده خونی توسط پرستاران
 - پوستر راهنمای نحوه برخورد با شایع ترین عوارض حاد مرتبط با تزریق خون برای پزشکان و پرستاران

 الگوریتم ها در سیستم هموویژلانس

 - الگوریتم نحوه برقراری سیستم هموویژلانس در بیمارستانها توسط پایگاه انتقال خون
 - الگوریتم نحوه مدیریت عوارض در بیمارستان

اسلایدها

عوارض حاد

عوارض تاخیری

 فرمهای نظام مراقبت از خون (هموویژلانس)

دانلود فرم ها بصورت فایل فشرده

چک لیست ها

چک لیست نحوه ارزیابی استقرارسیستم هموویژلانس بی جواب

چک لیست نحوه ارزیابی استقرارسیستم هموویژلانس با جواب

 

آخرین بروز رسانی:24/07/1391

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر