حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:37:25 PM 1398 / 05 / 31
 

اخبار و اطلاعیه ها

 

برنامه جلسات آموزشی اعتباربخشی دانشگاه (معاونت درمان)

ردیف محور کارشناس ستادی تاریخ ساعت
1 مدیریت اطلاعات آقای مصطفی رضایی 9/8/1395 08:30
2 مدیریت خدمات پرستاری خانم حمزه ای 19/8/1395 10:30
3 مدیریت و رهبری آقای مقداد راحتی 25/8/1395 08:30
4 مراقبت و درمان خانم ها همتی و حمزه ای 19/8/1395 08:30
5 مدیریت اورژانس آقای محمد پرآور مستمر -
6 مدیریت خدمات پاراکلینیک (فیزیوتراپی-رادیولوژی) آقای آمرزش مستمر -
7 مدیریت خدمات پاراکلینیک (آزمایشگاه- طب انتقال خون) آقای دلخواه 9/8/1395 10:30
8 مدیریت دارو آقای دکترنساج مستمر -
9 مدیریت تجهیزات آقای مهندس دستان مستمر  
10 مدیریت غذایی خانم عربشاهی 22/7/1395 12
11 رعایت حقوق گیرنده خدمت خانم حمزه ای مستمر -
12 پیشگیری و بهداشت آقای مهندس سلمانی 17/8/1395 8
13 مدیریت تأمین و تسهیلات اقامتی آقایان مهندس رضایی و مهندس شفیعی مستمر -

راهنمای استفاده از ابزارهای قابل حمل (iPhone-iPod-iPad) در طرح اعتباربخشی بیمارستانهای کشور


آخرین بروز رسانی:09/09/95

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر