حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:36:36 AM 1401 / 11 / 07
 

فرم ها و پرتوکل ها

اداره درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فایل های کارگاه مصاحبه ی انگیزشی و پیشگیری از عود 10.3MB
فایل های کارگاه باز آموزی پروتکل درمان سوء مصرف مواد با دارو های آگونیست 2MB
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون، ویرایش سوم 1.94MB
راهنمای گزارش دهی داده های مراجعان تحت درمان اختلالات مصرف مواد 645KB
شناسنامه مراکز درمان اختلالات مصرف مواد دارای مجوز  29KB
 فرم گزارش دهی مراجعان تحت درمان اختلالات مصرف مواد 40KB
     
فرم آمار تحویلی به معاونت غذا و دارو 1.2MB 
آخرین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست 1.10MB 
فرم مخصوص بیمه 23KB
اطلاعیه معرفی مددجویان بهبود یافته به آموزشگاه فنی حرفه ای موسویان 48KB
فرم دوز متادون 100 میلی گرم و بیشتر از آن  32KB
راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد 824KB
پروتکل تنتور اپیوم 482KB
راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری،زایمان،شیردهی ونوزادی 1.33MB 
راهنمای تکمیل فرم های ثبت خدمات درمان سوء مصرف مواد 151KB
تعاریف آمار سه ماهه  25KB
     
     

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: 17/04/1397

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر