حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:06:35 AM 1401 / 11 / 07
 

مسئول امور کارگزینـی: خانم ملـیحه حســــن بیــگی
    کارشناس آمار ومدارک پزشکی

شرح وظایف:
  امور اداری و کارگزینی از قبیل: مطالعه و بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از طرف وزارت متبوع و مراجع ذی صلاح.
  صدور انواع احکام کارگزینی از قبیل: برقراری و تغییر حقوق و مزایا، انتصابات، ترفیع، انفصال، اعاده به خدمت، ماموریت، پایان خدمت و غیره.
  انجام امور ارزشیابی کارکنان.
  شرکت در جلسات و کار گروه های مربوط به امور کارگزینی.
  تهیه و گزارش ها و آمار مورد نیاز مدیران از وضعیت نیروی انسانی.
  تهیه و ارائه گزارش انجام کار پرسنل
  انجام امور رفاهی کارکنان و غیره ...


 

اپراتور رایانه: خانم زهــــرا انصـــاری
    فوق دیپلم روابط عمومی

شرح وظایف:
  امور اداری و کارگزینی از قبیل: مطالعه و بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از طرف وزارت متبوع و مراجع ذی صلاح.
  انجام امور مرخصی کارکنان.
  انجام امور حضور و غیاب کارکنان.
  انجام بخشی از امور مربوط به روابط عمومی.
  انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع.
  انجام امور آموزش ضمن خدمت کارکنان.
  تهیه گزارش ها و آمار مربوط به حوزه فعالیت و و ارائه به مدیران ذی ربط.
  شرکت در جلسات و کارگروه های مربوط به شرح وظایف فوق الذکر.
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر