حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:06:01 AM 1401 / 11 / 07
 

دبیرخانه معاونت درمان: آقای مهدی زیارتی
    سیکل

شرح وظایف:
  مسئولیت امور دبیرخانه معاونت.
  ثبت و ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداری.
  پرینت و ارجاع نامه های ارجاعی به خارج از سازمان.
  تهیه گزارش و آمار مربوط به فعالیت های دبیرخانه.

بایگانی معاونت درمان: خانم نرگس سادات سلحشور
    فوق دیپلم روابط عمومی

شرح وظایف:
  ثبت و ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداری.
  بایگانی و طبقه بندی نامه های اداری حوزه معاونت.
  تشکیل پرونده و،بازسازی وانجام امور بایگانی پرسنل کارکنان حوزه معاونت و واحد های تابعه.
  تهیه آمار و گزارش های لازم مربوط به حوزه فعالیت.

نامه رسان معاونت درمان:  آقای مهدی حریری کاشانی
    فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف:
  ارسال مراسلات نامه و مکاتبات اداری به سایر واحد های دانشگاه و سایر ادارات خارج از دانشگاه.
  انجام امور مربوط به امین اموال حوزه معاونت درمان و اورژانس سرم درمانی.
  اراسل مراسلات اقلام پستی حوزه معاونت.
  انجام امور مربوط به اطلاع رسانی از طریق سیستم پیام کوتاه معاونت درمان.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر