حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:54:56 AM 1401 / 11 / 07
 

مسئول واحد آموزش معاونت درمان: مصطفی رضایی
     کارشناسی مدارک پزشکی
     کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

رابط آموزشی معاونت درمان:     
      خانم زهرا انصاری
  

 شرح وظایف کارشناس آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی معاونت درمان دانشگاه:

   نظارت بر نحوه تکمیل فرم 4 خلاصه مشخصات آموزشی و درنهایت تائید آن 
   ارسال فرم های شماره 4 و فرم ب بصورت 6 ماهه اول و دوم سال به ستاد دانشگاه 
   ارسال صورتجلسات کمیته راهبردی به رابطین آموزشی جهت مطلع شدن از دوره های تائید شده 
   نظارت برنحوه برگزاری کلاس های آموزشی 
   ثبت اطلاعات آموزشی متفرقه پرسنل (گواهی ICDL،آموزش مداوم ،و..) 
   دادن اطلاعیه و ثبت نام دوره های آموزش عمومی از طرف دانشگاه 
   ورود دوره های آموزشی برگزار شده در برنامه نرم افزاری آموزشی (تعریف عنوان، بانک اطلاعاتی، شرایط احراز، ...) 
   اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هرسال به کارگزینی جهت صدور احکام 
   اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هر سال به کارگزینی جهت ارزشیابی سالیانه 
   اعلام ساعت آموزشی گذرانده شده در طول خدمت و یا تاریخ های مشخص شده جهت ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی و ... 
   تجزیه و تحلیل دوره های برگزار شده و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف ونتیجه گیری 
   صدور گواهی آموزشی جهت پرسنل بیمارستان خصوصی

 

 شرح وظایف رابطین آموزشی:

   انجام نیاز سنجی فردی و شغلی کارکنان
   تکمیل فرم های 4 خلاصه مشخصات آموزشی و فرم ب
   تکمیل فرم مستند سازی فعالیتهای دوره های آموزشی قبل از اجرای دوره
   برگزاری دوره های آموزشی شغلی
   توزیع فرم نظرسنجی آموزشی در آخرین جلسه کلاس آموزشی و دریافت و جمع بندی آن
   ارزشیابی دوره و تکمیل فرم مربوطه
   سنجش اثربخشی دوره های آموزشی از طریق پیش آزمون و پس آزمون و تکمیل فرم ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی 
   ارسال فرم های شماره 4 و فرم ب به معانت درمان
   دریافت فرم های شماره 4 و فرم ب از معاونت درمان و رفع نواقص موجود و ارسال مجدد به معاونت

 


 

 تـلفـن: 55448844-031
 تـلفـن داخلی: 246,247- 55442015
 نمابر: 55444017-031
 آدرس: کاشان، خیابان شهید بهشتی، روبروی ساختمان سپاه، معاونت درمان، طبقه اول

 

تاریخ بروز رسانی:  24/09/94

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر