حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

4:48:22 PM 1399 / 01 / 20
 

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهرستان

دولتی تامین اجتماعی خصوصی

کاشان

بیمارستان دکترشهیدبهشتی

بیمارستان کارگرنژاد

بیمارستان متینی

بیمارستان نقوی

بیمارستان دکترشبیه خوانی

بیمارستان میلاد

                
آدرس کاشان، کیلومتر5 جاده راوند، بلوار قطب راوندی، مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان، خیابان امیرکبیر، بیمارستان متینی کاشان، خیابان شهید رجایی، بیمارستان نقوی کاشان، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دکتر شبیه خوانی
 
 کاشان، خیابان شهید بهشتی، کوچه دیمی، بیمارستان میلاد
تلفن 55540026-29(031)

55549111-14(031)

  55342020-24(031)

55451515(031)
55450031(031)

55460101(031)
55460180(031)

55461717(031)

Site beheshti.kaums.ac.ir kargarnejad.kaums.ac.ir matini.kaums.ac.ir naghavi.kaums.ac.ir  ---- www.miladhp.com
             

آران و بیدگل

بیمارستان سید الشهداء

بیمارستان شهید رجایی

       
 
 
آدرس آران و بیدگل،
خیابان ولی عصر،
بیمارستان سیدالشهداء 
آران وبیدگل، خیابان معلم
بیمارستان شهید رجایی 
 
تلفن 54724041-3(031)  54724141-2(031)   
نقشه شهرستان کاشان
Site shohada.kaums.ac.ir rajaei.kaums.ac.ir       آخرین ویرایش:13/3/93
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر