حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

2:54:07 AM 1396 / 09 / 22
 

غیرفعال

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

 

توضیحات تکمیلی زمان برگزاری:

گروه اول: ساعت 8:30 الی 9 صبح | (الف) تا (ج)
گروه دوم: ساعت 9:00 الی 9:30 صبح | (چ) تا (ژ)
گروه سوم: ساعت 9:30 الی 10 صبح | (س) تا (ق)
گروه چهارم: ساعت 10 الی 10:30 صبح | (ک) تا (ی)

سال 1396

      
کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات  وضعیت
ثبت نام
96001 قواعد مستندسازی اوراق اصلی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام:  11 الی 14 مهر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 24 مهرماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96002 قواعد مستندسازی اوراق اختصاصی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام:  11 الی 14 مهر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 24 مهرماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96003 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 1 10 غیرحضوری      
   
96004 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 2 10 غیرحضوری      
   
96005 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 1 12 غیرحضوری      
   
96006 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 2 12 غیرحضوری      
   
96007 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام: 30 آبان الی 2 آذر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 9 آذر ماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96008 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 2 10  غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4   پایان
ثبت نام: 30 آبان الی 2 آذر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 9 آذر ماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 96/09/4

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر