حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:23:00 AM 1401 / 11 / 07
 

..

ثبت نام پرسنل غیر استخدامی دانشگاه و پرسنل سایر مراکز غیر دولتی

مشخصات دوره ی آموزشی در حال برگزاری...

آشنایی با زنجیره داده تا خرد (99002)

ثبت نام: 5 الی 7 بهمن ماه 1399

تاریخ برگزاری آزمون: 14 بهمن ماه از ساعت 14 تا 20

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

کد دوره عنوان دوره آموزشی سال 1399 ساعت آموزشی نوع گروه های هدف توضیحات
99001 شش سیگما در مدیریت اطلاعات سلامت 5 غیر حضوری 1،2،3،4 دریافت جزوه
99002 آشنایی با زنجیره داده تا خرد 10 غیر حضوری 1،2،3،4 دریافت جزوه
99003 آشنایی با انواع دیاگرام های تحلیل 15 غیر حضوری 1،2،3،4 دریافت جزوه
99005 آشنایی با انواع خطاهای اطلاعاتی و کنترل های لازم برای بررسی کیفیت داده ها 10 غیر حضوری 1،2،3،4 دریافت جزوه
99006 آشنایی با رویکردهای بهبود مستندسازی 10 غیر حضوری 1،2،3،4  
99007 آشنایی با مکانیسم های اعتبارسنجی داخلی و خارجی بر اساس پروتکل های JCAHO و UKAS 10 غیر حضوری 1،2،3،4 دریافت جزوه
99008 آشنایی با انواع روش های کنترل و ارزشیابی 5 غیر حضوری 1،2،3  
99009 بیماری های مدیریت 5 غیر حضوری 1  
99010 نظام اطلاعات مدیریت سلامت 10 غیر حضوری 1،2،3  
99011 حداقل داده های ضروری جهت جمع آوری و ثبت در بحران های طبیعی و انسان ساز 10 غیر حضوری 1،2،3،4  
99012 آشنایی با ابزارهای انتخاب سیستم های اطلاعاتی 5 غیر حضوری 1  

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 99/11/05

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر