حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:26:58 AM 1397 / 05 / 25
 

غیرفعال

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

 

توضیحات تکمیلی زمان برگزاری:

گروه اول: ساعت 8:30 الی 9 صبح | (الف) تا (ج)
گروه دوم: ساعت 9:00 الی 9:30 صبح | (چ) تا (ژ)
گروه سوم: ساعت 9:30 الی 10 صبح | (س) تا (ق)
گروه چهارم: ساعت 10 الی 10:30 صبح | (ک) تا (ی)

سال 1396

      
کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات  وضعیت
ثبت نام
96001 قواعد مستندسازی اوراق اصلی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام:  11 الی 14 مهر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 24 مهرماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96002 قواعد مستندسازی اوراق اختصاصی در پرونده های بالینی 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام:  11 الی 14 مهر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 24 مهرماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96003 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 1 10 حضوری 1 و 2 و 3 ----- پایان
ثبت نام: 9  الی 11 دی ماه 96  زمان برگزاری دوره آموزشی: 18 و 19 دی ماه 1396- ساعت 8:30 الی 13 سالن آموزش بیمارستان متینی
96004 مدیریت اطلاعات سلامت در بحران 2 10 حضوری 1 و 2 و 3 ----- پایان
ثبت نام: 9  الی 11 دی ماه 96  زمان برگزاری دوره آموزشی: 25 و 26 دی ماه 1396- ساعت 8:30 الی 13 سالن آموزش بیمارستان متینی
96005 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 1 12 غیرحضوری      
   
96006 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت 2 12 غیرحضوری      
   
96007 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام: 30 آبان الی 2 آذر ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 9 آذر ماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
96008 سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 2 10  غیرحضوری 1 و 2 و 4 دریافت جزوه آموزشی پایان
ثبت نام: 13 الی 15 دی ماه 96 تاریخ برگزاری آزمون: 21 دی ماه 96 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 96/10/17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر