حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:51:01 PM 1399 / 04 / 22
 

..

ثبت نام پرسنل غیر استخدامی دانشگاه و پرسنل سایر مراکز غیر دولتی

 

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

سال 1398      

کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات  وضعیت
ثبت نام
98001 آشنایی با سنا(سامانه نظام ارجاع) و فرآیندهای عملیاتی آن 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه پایان
ثبت نام:  13 الی 15 مرداد ماه 98 تاریخ برگزاری آزمون: 26 مردادماه از ساعت 14:30 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
98002 آشنایی با روش های حفظ امنیت داده ها (فیزیکی و منطقی) 15 غیرحضوری      
   
98003 آشنایی با مدیریت خطر و مدیریت بحران در بخش مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه پایان
ثبت نام:  6 الی 8 شهریورماه 98 تاریخ برگزاری آزمون: 16 شهریورماه از ساعت 14:30 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
98004 سلامت و ایمنی شغلی در مدیریت اطلاعات سلامت 5 غیرحضوری      
   
98005 آشنایی با روش های مختلف نمایش داده ها به زبان آماری 1 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه پایان
ثبت نام:  5 الی 7 اسفندماه 98 تاریخ برگزاری آزمون: 13 اسفندماه از ساعت 13:30 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
98006 آشنایی با روش های مختلف نمایش داده ها به زبان آماری 2 5 غیرحضوری      
   
98007 آشنایی با روش های اجرایی اقتصاد سلامت با کمک مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه فعال
ثبت نام:  20 الی 22 اسفندماه 98 تاریخ برگزاری آزمون: 27 اسفندماه از ساعت 13:30 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
98008 آشنایی با RCA و FMEA در مدیریت اطلاعات سلامت 1 10  غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه پایان
ثبت نام:  18 الی 20 دی ماه 98 تاریخ برگزاری آزمون: 7 بهمن ماه از ساعت 13:30 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
98009 آشنایی با RCA و FMEA در مدیریت اطلاعات سلامت 2 5  غیرحضوری      
   
98010 آشنایی با روش های نوین در نحوه جمع آوری و محاسبه شاخص های درمان 10  غیرحضوری      
   
98011 سلامت دیجیتالی و فناوری اطلاعات سلامت 10  غیرحضوری      
   

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 98/12/20

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر