حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:52:41 PM 1398 / 04 / 05
 

فعال

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

 

توضیحات تکمیلی زمان برگزاری:

گروه اول: ساعت 8:30 الی 9 صبح | (الف) تا (ج)
گروه دوم: ساعت 9:00 الی 9:30 صبح | (چ) تا (ژ)
گروه سوم: ساعت 9:30 الی 10 صبح | (س) تا (ق)
گروه چهارم: ساعت 10 الی 10:30 صبح | (ک) تا (ی)

سال 1397

      
کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات  وضعیت
ثبت نام
97001 سنجه های مدیریت اطلاعات و دستورالعمل های ذیربط 25 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه ------
ثبت نام:  3 الی 5 بهمن ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 9 بهمن ماه از ساعت 14 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
97002 آشنایی با مبانی اجرایی برنامه های 247 و 724 در بخش مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه1
دریافت جزوه2
------
ثبت نام:  24 الی 26 مهر ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 2 آبانماه 97 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
97003 آشنایی با الزامات MCMC ، تله کاردیولوژی و اتوماسیون مرکز فوریت های پزشکی مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت 15 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه  فعال
ثبت نام:  18 الی 20 بهمن ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 28 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
97004 آشنایی با روش های نوین در نحوه جمع آوری و محاسبه شاخص های درمان 10 غیرحضوری      
   
97005 آشنایی با مستندسازی پرونده های بالینی در ارتباط با سازمان های بیمه گر 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه ------
ثبت نام:  17 الی 18 دی ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 24 دی ماه از ساعت 14 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
97006 آشنایی با دستورالعمل های جدید در سامانه های حوزه درمان 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه1
دریافت جزوه2
فعال
ثبت نام:  18 الی 20 بهمن ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 28 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir
97007 سلامت دیجیتالی و فناوری اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری      
   
97008 دی آر جی (DRG) , نظام های پرداخت در سلامت 5  غیرحضوری 1 و 2 و 3 و 4 دریافت جزوه ------
ثبت نام:  17 الی 18 دی ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 24 دی ماه از ساعت 14 تا 20
http://sanjesh.kaums.ac.ir

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 97/11/17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر