حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:20:44 AM 1397 / 09 / 20
 

فعال

گروه های هدف:

گروه 1 : مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 2 : پرسنل شاغل در بخش های مدیریت اطلاعات سلامت
گروه 3 : کارشناسان اطلاعات بخش ها در مراکز درمانی
گروه 4 : کلیه پرسنل رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت غیر مشمول در گروه های فوق

 

توضیحات تکمیلی زمان برگزاری:

گروه اول: ساعت 8:30 الی 9 صبح | (الف) تا (ج)
گروه دوم: ساعت 9:00 الی 9:30 صبح | (چ) تا (ژ)
گروه سوم: ساعت 9:30 الی 10 صبح | (س) تا (ق)
گروه چهارم: ساعت 10 الی 10:30 صبح | (ک) تا (ی)

سال 1397

      
کد
دوره 
عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزشی

نوع گروه های
هدف
 توضیحات  وضعیت
ثبت نام
97001 سنجه های مدیریت اطلاعات و دستورالعمل های ذیربط 25 غیرحضوری      
   
97002 آشنایی با مبانی اجرایی برنامه های 247 و 724 در بخش مدیریت اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری 1 و 2 و 3 دریافت جزوه1
دریافت جزوه2
فعال
ثبت نام:  24 الی 26 مهر ماه 97 تاریخ برگزاری آزمون: 2 آبانماه 97 طبق زمانبندی گروه ها در مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری
97003 آشنایی با الزامات MCMC ، تله کاردیولوژی و اتوماسیون مرکز فوریت های پزشکی مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت 15 غیرحضوری      
   
96004 آشنایی با روش های نوین در نحوه جمع آوری و محاسبه شاخص های درمان 10 غیرحضوری      
   
96005 آشنایی با مستندسازی پرونده های بالینی در ارتباط با سازمان های بیمه گر 10 غیرحضوری      
   
96006 آشنایی با دستورالعمل های جدید در سامانه های حوزه درمان 10 غیرحضوری      
   
96007 سلامت دیجیتالی و فناوری اطلاعات سلامت 10 غیرحضوری      
   
96008 دی آر جی (DRG) , نظام های پرداخت در سلامت 5  غیرحضوری      
   

مشاهده دوره های آموزشی برگزار شده

 

آخرین بروز رسانی 97/7/23

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر