حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:20:00 AM 1401 / 11 / 07
 

مسئول واحد تصویر برداری: آقــای مجتبی آمرزش
     کارشناس رادیولوژی

 شرح وظایف کارشناس واحد تصویر برداری:

   طرح ریزی وانجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت گروه رادیولوژی
   مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یون ساز
   راهنمایی و کنترل کارکنان واحد های رادیولوژی تابعه
   مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن
   همکاری در نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها تحت نظارت گروه رادیولوژی و فیزیک پزشکی دانشگاه
   نظارت بر نحوه کار کارکنان واحد های تابعه
   شرکت در برنامه ریزی آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
   همکاری در آموزش دانشجویان
   نظارت و بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه


پوشش:
    واحد های تابعه دانشگاه و مراکز خصوصی سطح شهرستان کاشان و حومه
 

 


 آدرس: کاشان - خیابان شهید بهشتی - معاونت درمان - طبقه همکف - اتاق 2
 تلفن : 55457070 - 55442015 (031)
 نمابر: 55444017 (031)

 

تاریخ ویرایش:21/12/92

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر