حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:15:17 AM 1401 / 11 / 07
 


مراکز تصویر برداری کاشان و آران و بیدگل

نام مرکز مسول واحد مسئل فنی خدمات قابل ارائه ساعات فعالیت آدرس  تلفن
بیمارستان بهشتی احسان منتظر دکتر پیمان فامیلی 1-رادیوگرافی: الف) گرافی ساده ب) فلوروسکپی ج) ماموگرافی (با سیستم دیجیتال2CR2   - سونوگرافی:  الف)سونوگرافی ساده ب) کالر داپلر 3-سی تی اسکن اسپیرال , C.Tآنژیو، 3 فازیک4-سنگ شکن 24 ساعته شبانه روزی روزهای شنبه و یکشنبه بعد از ظهر توسط سرکار خانم دکتر احمدی کاشان- بلوار قطب راوندی - بلوار پزشک - بیمارستان بهشتی 55540026 _55541044
بیمارستان متینی  آمنه پناهنده        گرافی های ساده    کاشان-خیابان امیر کبیر بعد از فروشگاه سلمان فارسی 221 داخلی 55342020
بیمارستان نقوی مجتبی آمرزش دکتر سید محمد ولی الهی گرافیهای ساده: * اندامها ، تنه و سر و گردن- گرافیهای تخصصی    24ساعته و به صورت شبانه روزی  کاشان - خیابان شهید رجایی  55451515، 227داخلی
رادیولوژی ابوذیدآباد خانم شهسواری   رادیوگرافی ساده و رادیو گرافی تک دندان   ابوزیدآباد  
بیمارستان سیدالشهدا عباس ربیعی دکتر حمید رضا صداقت رادیوگرافی ساده و سونوگرافی  24ساعته و به صورت شبانه روزی  آران و بیدگل - خیابان ولی عصر 54724041-54724042
بیمارستان شهید رجایی آقای مشهدی   رادیوگرافی ساده و رادیو گرافی تک دندان از ساعت 8 صبح الی 20  آران و بیدگل  تلفن: 54724041-54724042

کلینیک بوعلی

 وابسته به تامین اجتماعی)

معصومه عامری   گرافیهای ساده، رادیو گرافی تک دندان،، سونوگرافی(روزهای سه شنبه)، ماموگرافی   کاشان - خیابان 22 بهمن، جنب شرکت نفت 55442121

درمانگاه شفا

(وابسته  سپاه)

  دکتر حمیدرضا صداقت رادیوگرافی ساده ، رادیوگرافی تکدندان، ماموگرافی، سونوگرافی ساده و سونوگرافی کالر داپلر از ساعت 8 صبح الی 20  کاشان - خیابان بهشتی،درمانگاه سپاه 55453555- 55441666

بیمارستان تامین اجتماعی

(زایشگاه دکتر شبیه خوانی)

غلامرضا خادم دکتر سید محمد ولی الهی گرافیهای ساده، رادیو گرافی اختصاصی(I.V.P و ترانزیت)، سونوگرافی از ساعت 8 صبح الی 20  کاشان - خیابان شهید بهشتی، مقابل باشگاه غلامرضا تختی 555460199 – 555460180 - 555460101
بیمارستان میلاد حسین اسکندر دکتر منوچهر آدی بیک MRI،سی تی اسپیرال،آنژیو گرافی،سونوگرافی ساده(تمام موارد) ، سونوگرافی کالرداپلر، سونوگرافی سه و چهار بعدی،OPG، ماموگرافی دیجیتال،رادیوگرافی ساده و رادیوگرافی اختصاصی  24ساعته شبانه روزی  کاشان –  ابتدای خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید دیمی 55461717 - 55461617
کلینیک سینا   دکتر حمید مثقالی سونوگرافی، رادیوگرافی، ردایوگرافی اختصاصی،تک دندان از ساعت 8 صبح الی 20  کاشان - خیابان شهید رجایی،ابتدای خیابان شریعتی 55444588
کلینیک ولی عصر   دکتر سید محمد ولی اللهی رادیوگرافی ساده ، رادیوگرافی اختصاصی، سونوگرافی ، رادیوگرافی تک دندان از ساعت 8 صبح الی 20  :کاشان -خیابان بهشتی ، کوچه جنب داروخانه طبسی 55451005
کلینیک دکتر نادر جمال زاده   دکتر نادر جمال زاده گرافیهای ساده،گرافیهای تخصصیI،C.T.Scan، O.P.G، سنجش تراکم استخوان، رادیو گرافی تک دندان، سفالو گرافی، سونوگرافی ساده و سونوگرافی کالر داپلر، ماموگرافی از ساعت 8 صبح الی 20  کاشان – ابتدای خیابان شهید بهشتی – ساختمان پزشکان امیر کبیر 55452181
کلینیک دکتر کامران حامی    دکتر کامران حامی سونوگرافی و بیوپسی تحت سونوگرافی، C.T.Scan........ از ساعت 30/15 الی 20  کاشان – ابتدای خیابان شهید بهشتی – ساختمان پزشکان پارس – طبقه دوم -  واحد 14 55472110
کلینیک دکتر یاسر حمیدیان   دکتر یاسر حمیدیان سونوگرافی و بیوپسی تحت سونوگرافی از ساعت 30/15الی 20  آران – میدان پانزده خرداد – درمانگاه بوعلی  
کلینیک دکتر سهیلا حاجی  علی عسگر    دکتر سهیلا حاجی  علی عسگر سونوگرافی  از ساعت 30/15الی 20  کاشان ابتدای خیابان زیارتی – ساختمان پزشکان دی  
کلینیک دکتر حمید رضا طالاری   دکتر حمید رضا طالاری گرافی ساده، اختصاصی، سونوگرافی ساده، و کالر داپلرو پانورکس از ساعت 30/15 الی 20  کاشان – خیابان شهید رجایی – ساختمان پزشکان مازوچی 555465626

 

آخرین تاریخ بروز رسانی 94/07/28

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر