حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:41:20 AM 1401 / 11 / 07
 

تاریخچه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به نام خدا

تاریخچه تاسیس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به زمان تشکیلات شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشان و تصویب نهایی تشکیلات آن شبکه درسال 1365 برمی گردد، که با دو معاونت تحت عنوان معاونت بهداشتی ، با مسئولیت و تصدی آقای دکتر حسن الماسی و معاونت درمان با مسئولیت و تصدی آقای دکتر سیدباقر مسعود اشتغال بخدمت داشته است.

درسال 1373 با تبدیل شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، معاونت درمان دانشگاه با شرح وظایف و تشکیلات جدید و تحت سازماندهی و ساختار دانشگاه تشکیل و با تصدی و مسئولیت آقای دکتر علی هنرپیشه متخصص محترم اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه شروع به فعالیت نمود و مسئولیت قائم مقامی معاونت درمان و مدیریت درمان این معاونت همانند قبل به آقای دکتر سیدباقر مسعود محول گردید.

از زمان ایجاد و تصویب این معاونت بدین شکل با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان و جابجایی ستاد مرکزی دانشگاه، مقرر گردید معاونت درمان به ساختمان مدرسه پرستاری جنب زایشگاه دکتر شبیه خوانی (ساختمان فعلی) منتقل گردد. این ساختمان پس از بازسازی و مرمت فیزیکی تبدیل و به معاونت درمان دانشگاه گردید و تا کنون به فعالیت خود با این عنوان ادامه داده است.

مسئولین معاونت درمان از بدو تاسیس تاکنون

        
1) آقای دکتر سید باقر مسعود مدیر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشان
2) آقای دکترعلی هنرپیشه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
3) آقای دکترسید حسین بوجاری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
4) آقای دکتر علیرضا عبادی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
5) آقای دکتر حمیدرضا صابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
6) آقای دکتر عباس ارج معاون معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
7) آقای دکتر داود خیرخواه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان
8) آقای دکتر محمد حاجی جعفری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان

تاریخ بروز رسانی: 1395/09/21

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر