حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

8:39:21 AM 1401 / 11 / 07
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نگاه آمار...


بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان

  • بیمارستان دکترشهیدبهشتی 

  • بیمارستان کارگرنژاد

  • بیمارستان متینی

  • بیمارستان نقوی

  • بیمارستان دکترشبیه خوانی

  • بیمارستان میلاد

  • بیمارستان سید الشهداء

  • بیمارستان شهید رجایی

     

سال 1398

  شهید بهشتی امام علی سیدالشهدا نقوی متینی کارگرنژاد رجایی شبیه خوانی میلاد یثربی دانشگاه
تخت مصوب 615 100 190 95 50 101 70 102 56 64 1443
تخت فعال 591 91 88 53 41 77 27 84 50 61 1163
تعداد کل مراجعین بستری 31586 25081 9273 10905 3542 1472 1347 9265 16530 8081 117082
تعداد کل مراجعین سرپایی 368469 10555 195340 655870 140822 8808 208498 153382 102964 70142 1914850
تعداد کل جراحی 10595 1896 1045 9166 4823 0 593 3545 5137 4779 41579
تعداد کل سزارین 911 0 0 0 0 0 291 1365 720 659 3946
تعداد کل طبیعی 1138 0 0 0 0 0 432 1451 341 299 3661
میانگین طول مدت اقامت بیمار 3.839755908 1.7 2.1 1.13 1.2 10.1 1.4 1.6 1.29 2.15 2.39
درصد اشغال تخت 64.57578189 114.8309146 59.01 63.49 27.87 53.71 17.8 47.55 116.66 77.51 65.67
چرخه اشغال تخت(دفعات) 5.143470846 19.9 8.8 17.14 7.2 1.6 4 9.2 27.54 11.02 8.34
درصد جراحی انجام شده 34.97797409 7.55 10.78 83.69 133.15 0 43.62 38.21 31.57 58.85 35.51

 

آرشیو آمار...

آخرین بروز رسانی 1399/03/13

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر