حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:42:33 PM 1400 / 01 / 23
 
RSS اخبار معاونت درمان
صفحه 17 از 99   تعداد اخبار اين گروه خبري: 982
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد
کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه روز سه شنبه برگزار شد

1398 / 09 / 20 -13:58


جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و آموزشی، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه دانشگاه روز یکشنبه در محل معاونت درمان تشکیل شد.

1398 / 09 / 19 -8:32


جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی جهت مراقبت از مادران باردارو پیشگیری از عوامل تهدید کننده سلامت مادران
جلسه هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی جهت مراقبت از مادران باردار و پیشگیری از عوامل تهدید کننده سلامت مادران روز شنبه با حضور معاون درمان و دیگر مدعوین تشکیل گردید.

1398 / 09 / 17 -14:57


کمیته ارتقاء کیفیت خدمات غذایی مراکز آموزشی و درمانی متینی، نقوی برگزار گردید
این کمیته روز یکشنبه با حضور معاون درمان ، رؤسا و مدیران بیمارستان ها و کارشناس تغذیه حوزه درمان درراستای اجرای ضوابط بخش تغذیه و نسل چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها برگزار گردید

1398 / 09 / 11 -13:15


جلسه هماهنگی تیم مدیریت اجرایی وبهبود کیفیت بیمارستان شهید بهشتی با حضور معاون درمان و تیم اعتباربخشی دانشگاه برگزار شد
این جلسه درراستای اعتباربخشی ملی سال جاری وبه منظور هماهنگی وآگاه سازی تیم مدیریت اجرایی وبهبود کیفیت بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

1398 / 09 / 10 -10:40


جلسه ثبت پرونده های ترافیکی در سامانه سپاس برگزار شد
جلسه ثبت پرونده های ترافیکی در سامانه سپاس در مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی با حضور معاون درمان ، مدیر ، مسوول امور مالی، مسوول مدارک پزشکی و مدیر IT بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد

1398 / 09 / 10 -10:9


اولین دوره پودمان آموزشی پرستاری درحوادث وبلایا برگزارشد
اولین دوره پودمان آموزشی پرستاری درحوادث وبلایا روز سه شنبه درمعاونت درمان دانشگاه به میزبانی اداره پرستاری دانشگاه وباحضورمدیران پرستاری وکارشناسان حوادث وبلایای بیمارستان های دولتی وخصوصی تشکیل گردید

1398 / 09 / 06 -9:35


دوره آموزشی " تغذیه انترال و پرانترال " بصورت ویدئو کنفرانس از سوی وزارت متبوع برگزار گردید.
این دوره آموزشی با گروه هدف کارشناسان تغذیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی در روز دوشنبه در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید

1398 / 08 / 27 -14:49


کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر تشکیل شد
کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و آموزشی و سایر اعضاء روز یکشنبه در ستاد دانشگاه برگزار شد

1398 / 08 / 26 -14:30


هشتادمین کارگروه آمار و مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه برگزار شد
هشتادمین کارگروه آمار و مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه روز شنبه با حضور مسئولین بخش های مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد

1398 / 08 / 26 -12:50

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر