حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

4:45:33 AM 1399 / 05 / 24
 
RSS اخبار معاونت درمان
صفحه 26 از 90   تعداد اخبار اين گروه خبري: 898
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  

کارگروه اجرای راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت متبوع برگزار شد
کارگروه اجرای راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت متبوع روز دوشنبه 31/2/97 در دفتر ریاست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی با حضور معاونین درمان، آموزشی ، مدیر ومعاون آموزشی ودرمان بیمارستان، نماینده معاونت غذا ودارو برگزار گردید.

1397 / 03 / 01 -12:35


خبر تعطیلی اورژانس های مرکزی و گلابچی کاشان تکذیب شد
خبر تعطیلی اورژانس های مرکزی و گلابچی توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان تکذیب شد.

1397 / 03 / 01 -8:20


جلسه " اعتباربخشی ادواری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سال97" برگزار شد
اولین جلسه " اعتباربخشی ادواری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سال97 روز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه با محوریت موضوع اعتباربخشی ادواری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در سال جاری " با حضور معاون درمان دانشگاه و اعضای جدید تیم اعتباربخشی، در معاونت درمان برگزار گردید.

1397 / 02 / 31 -8:47


کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه برگزار شد
کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 26/2/96 در ستاد مرکزی برگزار شد.

1397 / 02 / 29 -8:18


کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد
کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع، آموزش، سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضا روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 در ستاد مرکزی تشکیل شد.

1397 / 02 / 29 -8:15


جلسه هم اندیشی ماهیانه مترون ها برگزار شد
جلسه هم اندیشی ماهیانه مترون ها روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 97 با حضور معاون درمان و مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه دانشگاه با محوریت موضوع جلسه "آشنایی با دستور العمل های ابلاغی وزارت متبوع و فعالیت های برنامه عملیاتی در حوزه پرستاری " در معاونت درمان برگزار گردید.

1397 / 02 / 26 -13:30


رگزاری نشست هماهنگی جهت بهره برداری از ساختمان کلینیک ویژه دانشگاه
نشست هماهنگی جهت بهره برداری از ساختمان کلینیک ویژه با حضور رییس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضا روز دوشنبه مورخ 24/2/97 در محل دفتر ریاست برگزار شد.

1397 / 02 / 26 -12:30


آزمون کتبی مرحله دانشگاهی بیست وسومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد
آزمون کتبی مرحله دانشگاهی بیست وسومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 24/2/97 ساعت 12 با حضور شرکت کنندگان در معاونت درمان برگزار شد.

1397 / 02 / 25 -9:54


جلسه هماهنگی با کارشناسان ایمنی وکنترل عفونت بیمارستان های دولتی وخصوصی برگزار شد
جلسه هماهنگی با کارشناسان ایمنی وکنترل عفونت بیمارستان های دولتی وخصوصی و اعضای کمیته خطاهای پزشکی روز دوشنبه 24/2/97 در معاونت درمان برگزار شد.

1397 / 02 / 25 -8:56


بزرگداشت روز جهانی ماما و سومین جشنواره ترویج زایمان طبیعی با حضوربیش از 600 نفر برگزار شد .

1397 / 02 / 20 -11:6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر