حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

6:13:50 AM 1398 / 07 / 26
 

پرسنل دفتر پرستاری دانشگاه

خانم معصومه حمزه ای

      مدیر امور پرستاری دانشگاه
      تلفن محل کار: 210- 55442015

خانم فاطمه محمدی منفرد

    کارشناس دفتر پرستاری
    تلفن محل کار: 213- 55442015
 

خانم زهرا سادات فاطمی

      کارشناس طرحی
    تلفن محل کار: 212- 55442015
 

پرسنل مسئول در مراکز درمانی تابعه
نام مرکز مدیر خدمات پرستاری سوپروایزر آموزشی پرستار کنترل عفونت
بیمارستان شهید دکتر بهشتی خانم شهلا رفیعی خانم مرضیه خامه چیان خانم ها حیدری مقدم و کاظمی
بیمارستان کارگرنژاد خانم معصومه عسگری خانم فاطمه سادات عسگریان خانم نرگس اسدی
بیمارستان متینی خانم زهرا بنی آدمیان خانم طیبه موحدنژاد خانم معصومه رخشان
بیمارستان نقوی آقای امیرمسعود تجلیان مفرد خانم فاطمه رجایی آقای مسعود گندمکار
بیمارستان سیدالشهداء خانم محبوبه حیدریان خانم صفیه سادات سیدی خانم مریم اکبرزاده
بیمارستان شهید رجایی خانم زهراسادات میری خانم روح انگیز گرام خانم مریم صانعی
درمانگاه شبانه روزی مرکزی آقای علی فیاضی    
درمانگاه شبانه روزی گلابچی خانم سمیه تقی زاده    
درمانگاه شبانه روزی امام خمینی (ره) آقای مهدی سیاری    

آخرین بروز رسانی 96/5/25

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر