حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:44:18 PM 1400 / 01 / 23
 

پرسنل دفتر پرستاری دانشگاه

آقای ماشاالله زراعتی نصرآبادی

      مدیر امور پرستاری دانشگاه
      تلفن محل کار: 210- 55442015

خانم شهریاری

    کارشناس دفتر پرستاری
    تلفن محل کار: 212- 55442015
 

پرسنل مسئول در مراکز درمانی تابعه
نام مرکز مدیر خدمات پرستاری سوپروایزر آموزشی پرستار کنترل عفونت
بیمارستان شهید دکتر بهشتی خانم شهلا رفیعی خانم مرضیه خامه چیان خانم میرحسینی
بیمارستان کارگرنژاد خانم معصومه عسگری اقای سید علی مسعودی خانم زکیه طلوعی
بیمارستان متینی آقای محمدرضا زاهدی خانم طیبه موحدنژاد خانم معصومه رخشان
بیمارستان نقوی آقای امیرمسعود تجلیان مفرد خانم فاطمه رجایی آقای مسعود گندمکار
بیمارستان سیدالشهداء خانم محبوبه حیدریان آقای ابوالفضل صادقی  خانم زهراکچویی
بیمارستان شهید رجایی خانم زهراسادات میرحسینی خانم رقیه خاری خانم اسما متولی
درمانگاه شبانه روزی گلابچی آقای علی اکبر دهقان    
درمانگاه شبانه روزی امام خمینی (ره) آقای مهدی سیاری    

 

آخرین بروز رسانی 99/3/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر