حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:05:28 AM 1401 / 11 / 07
 

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی
اعضای کمیته دانشگاه شامل:
معاون درمان، معاون توسعه ،معاون آموزشی، معاون بهداشت، مدیرگروه زنان، مدیر گروه اطفال، مدیر گروه نوزادان، مدیرگروه بیهوشی، مدیر گروه مامایی، مسئول امورمامایی، نماینده هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه می باشند.

کمیته دانشگاهی مرگ مادری
اعضای کمیته دانشگاه شامل:
رئیس دانشگاه، معاون درمان ،معاون آموزشی، معاون بهداشت، مدیرگروه زنان، تیم و پرسشگری (متخصص زنان و زایمان، مدیر گروه بهداشت خانواده، کارشناس سلامت مادران درمان، کارشناس سلامت مادران بهداشت)

کمیته دانشگاهی بررسی مرگ کودک 59-1 ماهه

کمیته دانشگاهی سلامت مادر و نوزاد

آخرین بروزرسانی: 1395/09/04

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر