حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:53:35 AM 1401 / 11 / 07
 

لیست مراکز دارای بخش زایمان شهرستان کاشان و آران و بیدگل

بیمــارستــان شهید دکتر بهشتی دولتی
بخش کودکان: بخش نوزادان و بخش NICU :
رئیس بخش: آقای دکتر محمدرضا شریف
مسئول بخش: خانم نادری
تعداد پرسنل: 15 پرستار/ 4 نفر کمکی / 3 نفر خدمات
رئیس بخش: آقای دکتر صفری
مسئول بخش: خانم تقی زاده
تعداد پرسنل: 27 پرستار / 4 کمک بهیار / 2 نفر خدمات
بیمــارستــان شهید دکتر رجایی آران و بیدگل دولتی
بخش نوزادان: بخش کودکان:
رئیس بخش: آقای دکتر کدخدایی
مسئول بخش: خانم ابوالحسنی
تعداد پرسنل: 5 نفر پرستار / 1 نفر خدمات
رئیس بخش:
مسئول بخش: خانم رحیمی نسب
تعداد پرسنل: 7 نفر پرستار / 2نفر بهیار


 

بیمــارستــان شهید دکتر شبیه خوانی تامین اجتماعی
بخش نوزادان: بخش بستری زایمان:
رئیس بخش: آقای دکتر محمدرضا شریف
مسئول بخش:خانم اصغری
تعداد پرسنل: 5 پرستار / 4 نفر بهیار / 1 نفرخدمات / 1 نفر کمکی
رئیس بخش: خانم دکتر بهرشی
مسئول بخش: خانم معین زاده
تعداد پرسنل: 8 نفر پرستار / 1نفر ماما / 2 نفربهیار / 4نفر کمک بهیار

بیمــارستــان میلاد کاشان خصوصی
بخش نوزادان و بخش کودکان:  
رئیس بخش: آقای دکتر سقازاده
مسئول بخش: خانم خراسانی
تعداد پرسنل: 10 پرستار / 4 نفر کمک بهیار / 5 نفر خدمات
 

 

آخرین بروزرسانی: 1395/09/04

 
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر