حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

7:58:51 AM 1401 / 11 / 07
 

معرفی اوزژانس 115 - مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

 تاریخچه فوریتهای پزشکی و معرفی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

 

دکتر حسین ریاحی 
    دکترای حرفه ای پزشکی
    سرپرست مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

 

سوابق:

معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آران و بیدگل

سرپرست مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی شهرستان آران وبیدگل

معاون مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

سرپرست مرکز مدیریت حواث وفوریتهای پزشکی کاشان

 

 اورژانس بیمارستانی  روابط عمومی اخبار آموزش  گالری  اطلاعات و آمار  ستاد هدایت واطلاع رسانی  مدیریت بحران کارکنان

به روز رسانی شهریور ماه 96

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر