حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

9:20:32 AM 1396 / 05 / 27
 

معرفی اوزژانس 115 - مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

 تاریخچه فوریتهای پزشکی و معرفی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کاشان

مدیریت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 
دکتر سید محمد حسین مکی
     دکترای حرفه ای پزشکی
     رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
     استخدام رسمی

 

سوابق و مسئولیتها:
 مدیر مرکز آموزشی پزشکی و درمانی نقوی
 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
 بازرس ویژه ریاست محترم دانشگاه
 بازرس ویژه مبارزه با رشوه دانشگاه
 سرپرست اورژانس سرم درمانی دانشگاه
 مسئول ستا د هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه
 نماینده ریاست محترم دانشگاه در شورای پیشنهادات دانشگاه
 مسئول کمیته خدمات امداد و نجات ستاد تسهیلات سفر شهرستان کاشان
 سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پرشکی کاشان

 

 معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

دکتر حسین ریاحی 
    دکترای حرفه ای پزشکی
    معاون مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
    استخدام رسمی

 

 

 اورژانس بیمارستانی  روابط عمومی اخبار آموزش  گالری  اطلاعات و آمار  ستاد هدایت واطلاع رسانی  مدیریت بحران کارکنان

به روز رسانی آبان ماه 95

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر