امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

آزمایشگاه های بیمارستانی

عنوان نوع آزمایشگاه  پذیرش آدرس آزمایشگاه تلفن وابستگی سازمانی مسئول فنی  شیفت فعالیت
بیمارستان شهید بهشتی کاشان تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه  کاشان، بلوار راوند 55005359 - 55009999  دانشگاه علوم پزشکی کاشان    آقای دکتر احترام خانم دکترخامه چیان شبانه روزی
بیمارستان سید االشهداء آران و بیدگل تشخیص طبی همه روزه آران و بیدگل، میدان امام حسن، خیابان ولیعصر(عج)  54724041 - داخلی 291  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  آقای دکتر شریف شبانه روزی
بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل تشخیص طبی همه روزه  آران و بیدگل، میدان شهداء، خیابان معلم  54701850 - 54701839 دانشگاه علوم پزشکی کاشان خانم دکتر میرزایی شبانه روزی
بیمارستان کارگرنژاد کاشان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، بلوار راوند  55589211  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  خانم دکتر مشفق صبح
بیمارستان متینی کاشان تشخیص طبی و سیتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان امیرکبیر  55342020-55344260  دانشگاه علوم پزشکی کاشان خانم دکتر رضازاده صبح
بیمارستان نقوی کاشان تشخیص طبی همه روزه کاشان، خیابان رجایی 55451515 - داخلی 249 دانشگاه علوم پزشکی کاشان آقای دکتر دولتی شبانه روزی
بیمارستان آیت‌الله یثربی (ره) کاشان تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه کاشان، بلوار راوند 5590 خصوصی آقای دکتر جنتی شبانه روزی
بیمارستان میلاد کاشان تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه کاشان، خیابان بهشتی،  کوچه شهید دیمی 55461717 خصوصی خانم دکتر مستغاثی خانم دکترخامه چیان شبانه روزی
بیمارستان شبیه خوانی کاشان تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بهشتی 55460180 تامین اجتماعی آقای دکتر شریعت شبانه روزی