امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عنوان نوع آزمایشات ساعات پذیرش آدرس تلفن نوع وابستگی شیفت فعالیت
آزمایشگاه مرجع سلامت و کرونا کنترل کیفی و تشخیص مولکولی همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بابا افضل درمانگاه مسلم ابن عقیل  55470404 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح
آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر و روان گردان تشخیص مواد مخدر وروان گردان همه روزه به جز روز های تعطیل خیابان امام (ره) درمانگاه گلابچی 55470203 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح
آزمایشگاه رفرانس سل تشخیص سل همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بابا افضل درمانگاه مسلم ابن عقیل  55441223 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح