امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی:

معاونت درمان یکی از معاونت های اصلی و مهم هر دانشگاه علوم پزشکی می باشد که سرپرستی امور مربوط به حوزه درمان را در مجموعه تحت پوشش دانشگاه بر عهده دارد. این امور شامل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات درمانی واحدهای خصوصی و دولتی می باشد.

 

رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ارائه خدمات ستادی و نظارتی مربوط به اموردرمان درکلیه مراکز و موسسات درمانی منطقه تحت پوشش، حفظ و ارتقاء سطح درمان و  خدمت رسانی به نحو شایسته در کلیه زمینه های درمانی به تمامی گیرندگان خدمت، و نیز مشارکت در امر آموزش و پژوهش و کسب رضایت ذینفعان در راستای سیاست های بالادستی در قالب تیم های مجرّب از طریق استفاده از سرمایه ارزشمند منابع انسانی، علوم و فناوری های روز،  شیوه های درمان با کیفیت، استقرار سنجه های اعتباربخشی، توانمندسازی پرسنل و با رعایت اخلاق حرفه ای و موازین شرع مقدّس می باشد.

اهم فعالیتهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تابعه

برنامه ریزی برای بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تحت پوشش و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی

نظارت و کنترل بر تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی تابعه

نظارت بر نحوة اجرای امور حوزه درمان بر اساس برنامه عملیاتی ابلاغی از طرف وزارت متبوع

نظارت بر نحوه اجرای برنامه های ملی سکته حاد قلبی (247)، سکته حاد مغزی (724)، جوانی جمعیت، پیوند اعضا و صندوق حمایتی بیماران خاص و صعب العلاج

تلاش در جهت استقرار مبانی طب سنتی در راستای دستورالعمل های ابلاغی

نظارت بر مراکز سرپایی درمان اختلال مصرف مواد

تعیین سهمیه داروهای آگونیست مراکز سرپایی درمان اختلال مصرف مواد

نظارت بر مراکز دندانپزشکی

ارتقاء سطح مهارتی پرسنل حوزه درمان از طریق آموزش های حضوری و غیر حضوری

نظارت بر عملکرد حوزه پرستاری بر اساس معیارهای اعتباربخشی و ابلاغی از طرف وزارت متبوع

نظارت و کنترل بر فعالیت کلیه امور موسسات درمانی، کلینیکی و پارا کلینیکی تحت پوشش دانشگاه

نظارت و کنترل بر عملکرد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

نظارت بر نحوه و میزان اجرای استاندارد های اعتباربخشی در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود دولتی و غیر دولتی

رسیدگی به درخواست های متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی برای موسسات درمانی، کلینیکی و پاراکلینیکی مختلف

نظارت بر صدور مجوز مسئول فنی و تأسیس مراکز درمانی، کلینیکی و پاراکلینیکی از طریق برگزاری کمیسیون ماده 20

نظارت بر نحوه اجرای طرح دارویار در بیمارستان های تابعه بر اساس دستورالعمل ابلاغی

نظارت بر گسترش تخت و تخصص های بیمارستانی بر اساس سطح بندی خدمات درمانی ابلاغی از طرف وزارت متبوع

تهیه و تفسیر شاخص های آماری مراکز تحت پوشش و تدوین نمودارها و گزارشات آماری برای استفاده در سیاستگزاری ها در سطح داخل دانشگاه، شهرستان، قطب و وزارت متبوع

نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان

نظارت مستمر بر نحوة عملکرد و تعامل سازمانهای بیمه گر با مراکز درمانی تابعه

نظارت و کنترل بر نحوة اجرای تعرفه های خدمات پزشکی و پیراپزشکی در موسسات آموزشی و درمانی تحت پوشش

پیگیری امور دارو و درمان بیماران خاص بر اساس پروتکل های ابلاغی

پیگیری و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت متبوع به بیماران خاص تحت پوشش

نظارت مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

نظارت بر امور تصویربرداری مراکز درمانی دولتی و خصوصی

پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلی و اختیارات قانونی وزارت متبوع و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران

همکاری با سایر معاونت های دانشگاه