امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • 1402/11/16 - 14:14
  • 35
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZS6Q

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز درمان بیماری های خاص خیریه آیت الله امامت و مرکز درمان نازایی کلینیک امام رضا (ع)

معاون درمان به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع ، مدیر امور مالی ، مشاور مالی و اداری رئیس دانشگاه وکلیه مسئولین دانشگاه عصر روز دوشنبه مورخ 1402/11/15 از مرکز درمان بیماری های خاص خیریه آیت الله امامت و مرکزدرمان نازایی کلینیک امام رضا(ع) بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، دکتر عباس آزادی  معاون درمان عصرروز یکشنبه مورخ 1402/11/15 به همراه  معاون توسعه مدیریت و منابع ، مدیر امور مالی ، مشاور مالی و اداری رئیس دانشگاه و کلیه مسئولین دانشگاهی ازنزدیک در جریان موانعی که بابت راه اندازی پروژهای مرکز درمان بیماری های خاص خیریه آیت الله امامت و مرکزدرمان نازایی کلینیک امام رضا(ع) بود، قرارگرفتند.

دکتر عباس آزادی در ادامه بازدید خاطر نشان نمودند یکی از طبقات مرکز آیت الله امامت برای راه اندازی بخش توانبخشی بیماران سرپایی در نظر گرفته شده است که با راه اندازی این بخش شاهد مرتفع شدن چالش های موجود در درمان بیماران نیازمند به توانبخشی خواهیم بود.

وی در پایان این بازدید راه اندازی هرچه سریعتر پروژه های مذکور در کمترین زمان ممکن را مورد تاکید قرار داد و بیان نمودند که با  بهره برداری این مرا کز  شاهد خدمت رسانی مطلوب به شهروندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستیم.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 126077
کلمات کلیدی

تصاویر

مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت