امروز : 03 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • 1402/11/18 - 13:25
  • 41
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Z18Q

دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد.

دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت با حضور معاون درمان دانشگاه ، مدیر امور بیماری های معاونت درمان ، معاون دادستان کاشان و رئیس نظام پزشکی و رئیس اداره تعزیرات حکومتی و رئیس و کارشناسان اداره نظارت بر درمان روز چهارشنبه مورخ 11/18/ 1402در دفنر معاون درمان برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، در مورد پرونده های ارجاعی مربوط به تخلفات کادر پزشکی تصمیم گیری گردید و بر اساس مصوبات این جلسه چند پرونده مربوط به تخلفات پزشکی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید و مصوباتی در زمینه راه های پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط با فعالیت های پزشکی نیز به تصویب رسید.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 126142

تصاویر

دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد. دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد. دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد. دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد. دومین جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت برگزار شد.
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت