امروز : 04 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • 1402/11/17 - 14:37
  • 31
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZB7Q

سومین جلسه سرپرست اداره پرستاری با مدیران پرستاری مراکز درمانی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، سومین جلسه سرپرست اداره پرستاری علی اکبر صالحی با مدیران پرستاری مراکز درمانی دانشگاه در محل سالن اجتماعات شهید دکتر فرهاد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز سه شنبه مورخ 17/11/1402 برگزار گردید.

در این جلسه مسئول آمار و سطح بندی خدمات درمانی معاونت درمان مصطفی رضایی بارونقی مروری بر سنجه های اعتباربخشی در مدیریت خدمات پرستاری داشتند و توضیحاتی برای شفاف سازی چگونگی اجرای سنجه ها داده شد. همچنین در ادامه پیگیری مصوبات جلسه قبلی صورت گرفت و مقرر شد مدیران پرستاری هر بیمارستان ضمن هماهنگی با مسئول IT مرکز، در اسرع وقت خروجی اکسل از سامانه HIS مربوط به تعرفه پرستاری را نهایی نموده و در سامانه کارآمد بارگزاری نمایند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 126119
کلمات کلیدی

تصاویر

مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت