امروز : 03 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • 1402/11/16 - 10:50
  • 13
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZD6Q

هشتمین جلسه آموزش ایمنی بیمار برگزار شد.

این جلسه که با حضور کارشناس مسئول ایمنی بیمار معاونت درمان مرتضی واقفی به همراه ارزیاب اعتبار بخشی دانشگاه مصطفی رضایی و کلیه کارشناسان ایمنی و مسئولین بهبود کیفیت بیمارستانهای تابعه دانشگاه به همت واحد ایمنی بیمار معاونت درمان روز دوشنبه مورخ 16/11/1402در سالن شهید سلامت دکتر فرهاد برگزار شد.

در این جلسه در خصوص اهمیت تدوین و پایش و ارزیابی سنجه ها و شاخصهای مالی واداری مرتبط با ایمنی بیمار بحث و تبادل نظر شد و توسط کارشناسان مذکور شاخصهای مرتبط تدوین و تایید شد و مقرر گردید ضمن ارتباط مداوم و موثر کارشناسان ایمنی ومسئولین بهبود کیفیت بیمارستانها با مسئولین مالی واداری مراکز خود بر اجرای شاخصهای مورد نظر نظارت لازم انجام گردد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 126064
کلمات کلیدی
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت