امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ابوالفضل اکبری
نگهبان
دیپلم ادبیات
ابوالفضل اکبری
شرح وظایف:
 • شایسته است نگهبان به زینت اخلاق اسلامی آراسته باشد.
 • حضور به موقع در نوبت نگهبانی و استفاده از لباس مصوب در زمان انجام وظیفه.
 • رعایت سلسله مراتب اداری ، اطاعت پذیری از مافوق ، اجرای ماموریتهای محوله و  انجام امور طبق دستور و نظر مسئول واحد مربوطه.
 • محدوده و منطقه نگهبانی خود را بداند و مراقبت دائمی داشته باشد و بداند از چه چیزی حفاظت میکند.
 • هر پست را مهمترین پست دانسته و همواره برای روبرو شدن با موارد نگهبانی و حوادث آماده باشد .
 • حوزه ماموریتی و مسئولیتی خود را دقیقا کنترل نموده و موارد مشکوک را سریعا به مسئول مافوق گزارش نماید .
 • کنترل تردد وسایل نقلیه برابر دستورالعمل ابلاغی تحت پوشش(الصاق کارت تردد خودرو برای تمامی کارمندان دانشگاه و مراکز تابعه الزامی می باشد)
 • کنترل دربها، حفاظها، قفل ها، اتاق ها، راهرو ها، مبادی ورودی ساختمانها، راههای نفوذی و حساس و نقاط کور در هنگام پست نگهبانی و اطمینان از سلامت مجموعه تحت حفاطت.
 • توقف افراد غریبه(راننده تاکسی،اسنپ و غیره) و حتی همکاران اعم از خدمات،تاسیسات،فضای سبز و دیگران در داخل نگهبانی ممنوع می باشد
 • ترک پست،خوابیدن در پست نگهبانی ، اجازه عبور به اشخاص غیر مجاز ،حرکت بی مورد ،استعمال دخانیات ،خوردن و آشامیدن در پست نگهبانی ، گوش دادن به رادیو، نگاه کردن به تلویزیون ، استفاده از دمپایی، استفاده از تلفن همراه و حضور در فضای مجازی و کلیه اعمالی که باعث غفلت در امر نگهبانی می شود ممنوع است.       
 • گزارش سریع حوادث غیرمترقبه از قبیل انفجار، آتش سوزی، ترکیدگی لوله ،بصدا در آمدن آژیرهای خطر و غیره ... به مسئول واحد مربوطه، کشیک حراست و مدیر محترم حراست دانشگاه وتنظیم گزارش حوادث، وقایع و اقدامات روز مره در دفتر ثبت گزارش.
 • رعایت حفاظت گفتار و عدم بیان مسائل کاری و ماموریتی نزد افراد غریبه
 • استفاده ازمرخصی ساعتی در زمان کشیک در صورت ضرورت با هماهنگی مدیر یا مسئول واحد مربوطه و آمدن نیروی جایگزین بلامانع میباشد.
 • آمادگی کامل در ساعات غیر کشیک و حضور در کوتاهترین زمان برای پوشش حفاظتی از مراکز یا جلسات مهم با لباس فرم مصوب.
 • استفاده از مرخصی استحقاقی با معرفی جایگزین (حتی المقدور همکاران همان واحد) امکان پذیر خواهد بود.
 • استفاده مناسب و به موقع از راهبندهای موجود- درصورت مشاهده بالا بودن راهبند و یا گزارشی مبنی بر عدم استفاده از راهبند در طول ساعات کشیک، بدون تذکر دادن از حسن انجام کار شخص خاطی کسر خواهد شد.
 • در صورت عدم وجود راهبند و یا خرابی آن،نگهبان مربوطه موظف است درب اصلی را بصورت دستی باز و بسته نماید.
 • خروج هرگونه کالا و تجهیزات مستلزم ارائه برگه مخصوص با امضای (مهر)مدیر یا مسئول مربوطه می باشد.
 • هماهنگی لازم با مدیران،مسئولان و کارمندان جهت مراجعه و راهنمایی ارباب رجوع ها
 • ثبت ورود و خروج پرسنلی که بدون ثبت اثر انگشت اقدام به خروج از محل کار می نمایند در دفتر گزارش نگهبانی
 • همراه داشتن و ارائه کارت دانشجویی الزامی بوده و نگهبان موظف است هنگام ورود دانشجو به محدوده دانشکده ها و خوابگاه ها کارت دانشجویی ایشان را کنترل نماید.
 • ورود افراد بدون حجاب(بدون روسری یا شال یا نمایان بودن قسمتی از بدن)ممنوع می باشد.
 • دریافت شرح وظایف از واحد حفاظت فیزیکی و در موارد خاص از مسئول واحد مربوطه.