امروز : 24 فروردین 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه سادات جلالی کاشانی

فاطمه سادات جلالی کاشانی

کارشناس پرستاری
کارشناس بیماریهای خاص


شرح وظایف
x

 

شرح وظایف کارشناس بیماریهای خاص

۱.       پذیرش بیماران دیالیزی و ارجاع به مراکز دياليز استان براساس محل سکونت همراه با معرفي به سازمانهاي بيمه گر جهت صدور دفترچه بيمه درماني خاص و کارت هوشمند

۲.       بازدید از بخش های درمانی بیماران خاص و تکمیل چک ليست و مکاتبه با مراکز در خصوص رفع اشکالات و پيگيري موارد نياز به ارتقاء

۳.       نیاز سنجی آموزشی پزشکان و پرستاران بخشهای دیاليز با همکاري مربيان منتخب و اولويت بندي نيازهاي آموزشي در جلسات برگزار شده و برگزاري کارگاههاي آموزشي با اخذ امتياز آموزشي براساس پروتکل هاي ابلاغي اداره پيوند وبيماريهاي خاص

۴.       تهیه و تامین ملزومات مصرفی و غیر مصرفی بخشهاي دياليز با برگزاري جلسات منظم کميته خريد صافي و ملزومات و برآورد نياز بخشها به جايگزيني ويا افزايش تعداد ماشين هاي دياليز از طريق مکاتبه با (وزازت متبوع ، بنياد واحدبيماريهاي خاص ، مجمع خيرين سلامت و هيئت رئيسه دانشگاه)

۵.       تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی بیماران همودیاليزي ، تالاسمي ، هموفيلي ، ام اس ، پيوندي (کليه ، کبد ، قلب و ساير ارگانها ) در پورتال اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت متبوع

۶.       معرفی بیماران ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی و پيوندي به سازمانهاي بيمه گر جهت صدور دفترچه بيمه درماني خاص و کارت هوشمند

۷.       صدور حواله دارویی برای بیماران ام اس و پیوندي

۸.       برگزاری کمیته های ام اس در مواردی از بیماران که نيازمند مصرف داروهاي خط دوم اينترفرون مي باشند و ارائه گزارش کميته هاي برگزار شده و ابلاغ پزشکان به اداره پيوند و بيماريهاي خاص

۹.        اجرا ، بررسی ، تنظیم و کنترل اسناد مالی مربوط به دستورالعمل اجرایی قانون ۱۰-۵۲۰۰۰۰ از محل اعتبارات ۳۰۳۰۳ قانون بودجه کل کشور در خصوص بیماران خاص ، سرطانی و صعب العلاج

۱۰.    بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بيماران خاص در مراکز با توجه به امکانات ، نيازها و سياست هاي مصوب

۱۱.    هماهنگی لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی  درمانی از وزارت متبوع و دانشگاه

۱2.   هماهنگی با معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت تهیه داروهای بیماران خاص براساس نياز سنجي دارويي بيماران و اعلام ميزان مصرف دارو به تفکيک نوع بيماري و شهرستان مربوطه

۱3.   جمع بندی آمار و اطلاعات بیماران خاص و سرطانی به همراه مسائل و مشکلات آنان در پایان هر فصل جهت طرح در کمیته فصلي بيماران خاص استانداري و پيگيري مصوبات جلسات برگزار شده

۱4.    انجام کلیه امور مربوطه محول شده از سوی مقام مافوق

 

مائده صادقی

مائده صادقی

كارشناس فنآوري اطلاعات سلامت
کارشناس بیماری های خاص


شرح وظایف
x

شرح وظایف کارشناس بیماریهای خاص

۱.       پذیرش بیماران دیالیزی و ارجاع به مراکز دياليز استان براساس محل سکونت همراه با معرفي به سازمانهاي بيمه گر جهت صدور دفترچه بيمه درماني خاص و کارت هوشمند

۲.       بازدید از بخش های درمانی بیماران خاص و تکمیل چک ليست و مکاتبه با مراکز در خصوص رفع اشکالات و پيگيري موارد نياز به ارتقاء

۳.       نیاز سنجی آموزشی پزشکان و پرستاران بخشهای دیاليز با همکاري مربيان منتخب و اولويت بندي نيازهاي آموزشي در جلسات برگزار شده و برگزاري کارگاههاي آموزشي با اخذ امتياز آموزشي براساس پروتکل هاي ابلاغي اداره پيوند وبيماريهاي خاص

۴.       تهیه و تامین ملزومات مصرفی و غیر مصرفی بخشهاي دياليز با برگزاري جلسات منظم کميته خريد صافي و ملزومات و برآورد نياز بخشها به جايگزيني ويا افزايش تعداد ماشين هاي دياليز از طريق مکاتبه با (وزازت متبوع ، بنياد واحدبيماريهاي خاص ، مجمع خيرين سلامت و هيئت رئيسه دانشگاه)

۵.       تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی بیماران همودیاليزي ، تالاسمي ، هموفيلي ، ام اس ، پيوندي (کليه ، کبد ، قلب و ساير ارگانها ) در پورتال اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت متبوع

۶.       معرفی بیماران ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی و پيوندي به سازمانهاي بيمه گر جهت صدور دفترچه بيمه درماني خاص و کارت هوشمند

۷.       صدور حواله دارویی برای بیماران ام اس و پیوندي

۸.       برگزاری کمیته های ام اس در مواردی از بیماران که نيازمند مصرف داروهاي خط دوم اينترفرون مي باشند و ارائه گزارش کميته هاي برگزار شده و ابلاغ پزشکان به اداره پيوند و بيماريهاي خاص

۹.        اجرا ، بررسی ، تنظیم و کنترل اسناد مالی مربوط به دستورالعمل اجرایی قانون ۱۰-۵۲۰۰۰۰ از محل اعتبارات ۳۰۳۰۳ قانون بودجه کل کشور در خصوص بیماران خاص ، سرطانی و صعب العلاج

۱۰.    بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی مرتبط با بيماران خاص در مراکز با توجه به امکانات ، نيازها و سياست هاي مصوب

۱۱.    هماهنگی لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی  درمانی از وزارت متبوع و دانشگاه

۱2.   هماهنگی با معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت تهیه داروهای بیماران خاص براساس نياز سنجي دارويي بيماران و اعلام ميزان مصرف دارو به تفکيک نوع بيماري و شهرستان مربوطه

۱3.   جمع بندی آمار و اطلاعات بیماران خاص و سرطانی به همراه مسائل و مشکلات آنان در پایان هر فصل جهت طرح در کمیته فصلي بيماران خاص استانداري و پيگيري مصوبات جلسات برگزار شده

۱4.    انجام کلیه امور مربوطه محول شده از سوی مقام مافوق