امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مريم زارع ميدانميری
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
كارشناس فناوری اطلاعات سلامت
مريم زارع ميدانميری
شرح وظایف:

شرح وظایــف واحـــد
    
جمع آوری، استخراج و تحلیل داده های آماری واحدهای تابعه حوزه معاونت درمان دانشگاه  
    
سازماندهی، ارائه و گزارش اطلاعات استخراجی یافته ها و ارائه گزارش اطلاعات منتج از برنامه های مربوط به ماده 89 
    
جمع آوری اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی بیمارستانها
    
جمع آوری اطلاعات مربوط به فضای فیزیکی بیمارستانها
    
جمع آوری اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها
    
جمع آوری اطلاعات پرسنل و پزشکان حوزه معاونت درمان دانشگاه  
    
جمع آوری آمار مرگ و میر اورژانس های بیمارستانها و تجزیه و تحلیل آنها و ارسال به معاون سلامت وزارت متبوع
    
جمع آوری آمار زایمان طبیعی و سزارین بیمارستانهای دانشگاهی، غیر دانشگاهی و ارسال آن به معاونت بهداشتی 
    
جمع آوری و تحلیل و ارائه آمارهای مربوط به مرگ و میر ناشی از حوادث،خودکشیها ومسمومیتها، مرگ و میر نوزادان و مرگ ومیر مربوط به زنان و زایمان 
    
جمع آوری آمار ماهیانه اورژانس های بیمارستانها 
    
جمع آوری آمار فعالیت های بیمارستانی اعم از اعمال جراحی، بیمه شدگان، تخت روز اشغالی، تخت فعال و ...
    
تکمیل فرم ارزشیابی بیمارستانها 
    
پاسخ به نامه ها و آمارهای درخواستی از وزارت بهداشت و سایر مراکز
    
همکاری در جمع آماری اطلاعات جهت امور تحقیقاتی