امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سمانه خانجانی
کارشناس واحد طب سنتی ومکمل
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمانه خانجانی