امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه استادمحمدی آرانی
کارشناس مسئول واحدسلامت روان و اعتیاد
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
فاطمه استادمحمدی آرانی
شرح وظایف:
 • برنامه ریزی در خصوص پایش و بازدید از مراکز درمان اختلال مصرف مواد وبررسی کیفی خدمات درمان  با داروهای آگونیست طبق پروتکل  ها و دستورالعمل های ابلاغی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در قالب چک لیست ارزیابی  و تهیه گزارش بازدیدو ارائه فیدبک به مراکز درمان اختلال مصرف مواد
 • تشکیل جلسات کمیته نظارت استانی بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد و بررسی پرونده های ارجاعی به کمیته مذکور و تصمیم گیری در خصوص مراکز مطروحه
 • تشکیل جلسات کمیته منطقه ای نظارت بر واحدهای درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست
 • جمع آوری  و ارسال آمار و عملکرد سه ماهه مراکز درمان اختلال مصرف مواد به شورای مبارزه با مواد مخدر استان
 • پاسخگویی به مکاتبات اداری وزارت متبوع ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، سازمان ها و نهادها
 • هماهنگی در خصوص برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت و به روز رسانی اطلاعات پرسنل شاغل در مراکز درمان اختلال مصرف مواد
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانس های ادواری پیشگیری و درمان اختلال مصرف مواد  از طریق آموزش مداوم
 • برنامه ریزی در خصوص برگزاری گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 5 تیر( 26 ژوئن )
 • برنامه ریزی در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها با عناوین مرتبط با اعتیاد در مراکز دولتی درمان اختلال مصرف مواد
 • برنامه ریزی در خصوص حضور متخصصین روانپزشکی و رزیدنتهای روان پزشکی جهت حضور در مراکز دولتی درمان اختلال مصرف مواد
 • ارجاع بیماران مراجعه کننده به واحد سلامت روان و اعتیاد به مراکز دولتی و خصوصی درمان اختلال مصرف مواد
 • برنامه ریزی جهت عقد قرارداد با بیمه سلامت جهت تحت پوشش قراردادن بیماران تحت درمان در مراکز دولتی درمان اختلال مصرف مواد دانشگاه
 • ابلاغ آئین نامه ها و پروتکل های درمانی به مراکز درمان اختلال مصرف مواد
 • بررسی درخواست های مراکز درمان اختلال مصرف مواد
 • جمع آوری آمار مادران و کودکان متاثر از مواد و ثبت در سامانه مربوطه
 • بررسی و پاسخگویی به شکایات واصله از مراکز درمان اختلال مصرف مواد
 • تمدید وصدور مجوز راه اندازی واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست
 • تعیین سهمیه داروی مراکز درمان اختلال مصرف مواد به صورت ماهیانه
 • نظارت بر ثبت اطلاعات توسط مراکز درمان اختلال مصرف مواد در سامانه آیداتیس
 • بررسی مدارک پرسنل متقاضی اشتغال در مراکز درمان اختلال مصرف مواد