حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:41:59 AM 1401 / 04 / 09
 


 بانک اطلاعات آزمایشگاه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

آزمایشگاه های بیمارستانی

عنوان نوع آزمایشگاه ساعت پذیرش بخش های فعال آزمایشگاه آدرس آزمایشگاه تلفن نوع مسئول فنی  شیفت فعالیت

بیمارستان

بهشتی

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه  پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی 

کاشان،بلوار راوند

55450026 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان   خانم دکترخامه چیان
  آقای دکتر احترام
شبانه روزی

بیمارستان

سید االشهداء آران و بیدگل

تشخیص طبی همه روزه بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  آران و بیدگل ، میدان امام حسن ،خیابان ولیعصر(عج)  54724041 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  خانم دکتر باقی زاده شبانه روزی

بیمارستان

شبیه خوانی

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ، خیابان بهشتی ،جنب معاونت درمان   55460180 وابسته به سازمان تامین اجتماعی آقای دکتر قیومی شبانه روزی

بیمارستان

شهید رجایی آران و بیدگل

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  آران و بیدگل ، میدان شهداء ،خیابان معلم   54724300 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  خانم دکتر میرزایی شبانه روزی

بیمارستان

کارگرنژاد

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان،بلوار راوند  55549111 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  خانم دکتر رحمتی صبح

بیمارستان

متینی

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ،خیابان امیرکبیر 55342020 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  آقای دکتر متینی صبح

بیمارستان

میلاد

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ، خیابان بهشتی ،  کوچه شهید دیمی 55461717 خصوصی  آقای  دکتر بوستانی
خانم دکتر مستغاثی   خانم دکترخامه چیان 
شبانه روزی

بیمارستان

نقوی

تشخیص طبی همه روزه بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ،خیابان رجایی 55451515 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  آقای دکتر دولتی شبانه روزی

بیمارستان

آیت‌الله یثربی (ره)

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی کاشان،بلوار راوند 55585000 خصوصی آقای دکتر نیکخواه صبح

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر