حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:24:37 AM 1401 / 04 / 09
 


 بانک اطلاعات آزمایشگاه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

آزمایشگاه های غیر بیمارستانی بهداشتی

عنوان نوع آزمایشگاه ساعت پذیرش آدرس آزمایشگاه تلفن نوع شیفت فعالیت

درمانگاه گلابچی

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان امام ره 55442061 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه فاطمیه زیدی

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،بلوار دانش 55570110 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه مسلم ابن عقیل (رفرانس سل)

آزمایشات سل  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان، خیابان بابا افضل 55441223 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه قمصر

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل قمصر 55642233 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه قهرود

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل قهرود 55641355 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه جوشقان استرک

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل جوشقان استرک 55272232 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه برزک

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل برزک 55673215 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه ابوزید آباد

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل ابوزید آباد 54253344 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه سفید شهر

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل سفید شهر 54834142 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه نوش آباد

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل نوش آباد 54822626 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

شبکه بهداشت آران و بیدگل (سل)

آزمایشات بهداشتی وسل همه روزه به جز روز های تعطیل آران و بیدگل 54729988 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه جوادائمه 

آزمایشات بهداشتی  همه روزه به جز روز های تعطیل محمد آباد  54843444 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  صبح

درمانگاه بهروان

آزمایشات بهداشتی همه روزه به جز روز های تعطیل آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی 54754002 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر