حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:56:35 AM 1401 / 04 / 09
 

مدیر اداره امور آزمایشگاه ها: دکتـــــر حســـــن احتـــرام
    متخصص پاتولوژی
    عضو هیئت علمی دانشگاه

کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها: آقــای حســـــن دلخــــواه 
    کارشناسی میکروبیولوژی

کارشناس اداره امور آزمایشگاه ها: آقــای مهــــدی سپهــــرنـژاد
    کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

 آدرس: کاشان - خیابان شهید بهشتی - معاونت درمان - طبقه اول 
 تلفن واحد: 55463399-55442015(031) 

واحدهای اداره امور آزمایشگاهها:  

 کارشناس کنترل کیفی:

آقای مهــدی سپهــــر نـــژاد 

 وظایف:

- ارسال نمونه های مجهول میکروبشناسی و بیوشیمی و خونشناسی و انگل شناسی 
- کنترل کیفی سمپلرهای کلیه آزمایشگاهها
- کنترل کیفی سانتریفوژها از لحاظ دور و زمان
- کنترل کیفی ترمومترها و.... 

   

 کارشناس آموزشی:

  - آقای علی آقاجانی

 وظایف:

- بالا بردن سطح علمی و همچنین عملکردی پرسنل کلیه آزمایشگاه در دوبخش دولتی وخصوصی 
- برقراری کلاسهای آموزش آبشاری که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تصریح به برگزاری آنها شده است
- صدور گواهی های شرکت در دوره های فوق 

   

 کارشناسان نظارت وممیزی:

 آقایان علی آقاجانـی،حسن دلخواه، مهـــدی سپهــــــــرنـــــژاد و خانمها شمس الدین و سیدی

 وظایف:

- بازرسی های دوره ای از تمامی آزمایشگاهها
- بازرسی های پیش ازآغاز به کار آزمایشگاهها

آخرین بروز رسانی 97/11/23

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر